Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

Με Τασιό, Καλατζή και Κυρίτση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Λευκάδα για την 3η Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ
Ενσωματωμένη εικόνα 1
 

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η  3η Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ, στη Λευκάδα. Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Αριστείδης Τασιός και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κατερίνα Καλατζή και Δημήτρης Κυρίτσης.
Στη Συνέλευση συζητήθηκαν κυρίως θέματα που είχαν να κάνουν με τη δυσμενή οικονομική κατάσταση και τον τρόπο που η Περιφέρειες μπορούν να ανταποκριθούν και να μπουν σε τροχιά ανάπτυξης. 
Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στο μείζον ζήτημα του μεταναστευτικού, αλλά και στον κοινωνικό ρόλο που καλείται να αναλάβει ο Β' Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδομένων των αυξημένων αναγκών που γέννησε η κρίση.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να ζητήσει άμεση συνάντηση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό, διότι μόνο αυτός μπορεί να δώσει λύση:
  Α) Στην απόδοση των 250 εκατομμυρίων ευρώ στις Περιφέρειες, που στον κρατικό προϋπολογισμό του 2016, κατά παράβαση του άρθρου 260 του νόμου 3852/2010 περικόπηκαν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών και
  Β) Στην συνέχιση της καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού των Περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συμμετέχει ενεργά στα συλλογικά όργανα και με σημαντική παρουσία δηλώνει παρούσα στις εξελίξεις της αυτοδιοίκησης.