Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής στην Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣτο Καρπενήσι μετέβη χθές ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής προκειμένου να συμμετάσχει στην ημερίδα ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣτΕ) 2014-2020.
Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε παρουσίαση των Βασικών Στοιχείων του ΕΠ της ΠΣτΕ 2014-2020, της 1ης φάσης εξειδίκευσής του, της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτεινόμενων για χρηματοδότηση πράξεων από το ΕΠ και της αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικων δικαιούχων του ΕΠ  της ΠΣτΕ. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα νέα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και οι βασικές κατευθύνσεις του  νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.