Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων                                      
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318                                                          Κερασοχώρι, 6 Οκτωβρίου 2015


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με αφορμή τα ερωτήματα των δημοτών μας και των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που αφορούν στο θέμα του πορίσματος της ΕΔΕ (Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης) σχετικά με το έλλειμμα που διαπιστώθηκε στο ταμείο του Δήμου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εντός των επόμενων ημερών και μέσα στην  εβδομάδα που διανύουμε, θα δοθούν οι κλήσεις για απολογία όλων των άμεσα εμπλεκομένων σε ότι αφορά στον πειθαρχικό τομέα και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για το ποινικό μέρος των ευθυνών όλων των εμπλεκομένων (άμεσα και έμμεσα), το ανωτέρω πόρισμα έχει ήδη σταλεί στον Εισαγγελέα Ευρυτανίας από τον Ιούλιο του 2015 για τις δικές του ενέργειες.

Θα ακολουθήσει σύμφωνα με τις οδηγίες των νομικών συμβούλων του Δήμου, η προβλεπόμενη διαδικασία για διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Αγράφων από το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο έλεγχος όλων των οικονομικών στοιχείων του Δήμου από το 2010 από τους ορκωτούς λογιστές και αναμένονται τα πορίσματα και οι εκθέσεις τους για τις περεταίρω ενέργειες.