Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 3,7 εκ€ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 3,7 εκ€ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σημαντικά θέματα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έλαβε χώρα στο Καρπενήσι με την έγκριση μεταξύ άλλων και νέων έργων για την περιοχή που ξεπερνούν τα 3,7 εκ €. Συγκεκριμένα:
1.    Η Π.Ε. Ευρυτανίας στην ΣΑΕΠ 066 εκμεταλλευόμενη τα προϊόντα εκπτώσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΟΧΛΙΑ–ΒΡΑΧΑ-ΚΟΡΙΤΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ», εντάσσει νέο έργο ύψους 1.355.174,87 € για την βελτίωση του οδικού άξονα ΒΡΑΧΑ – ΚΟΡΙΤΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ αλλά και εν γένει την βελτίωση του οδικού άξονα της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών (άρση καταπτώσεων, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση, σήμανση, ασφάλεια) σε μήκος 5 χιλιομέτρων (Χ.Θ. 10+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 15+000) στο τμήμα ΒΡΑΧΑ - ΚΟΡΙΤΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ αλλά και σε τμήματα του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά.
2.    Η Π.Ε. Ευρυτανίας στην ΣΑΕΠ 766 εκμεταλλευόμενη τα προϊόντα εκπτώσεων του έργου με τίτλο «ΟΔΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑ – ΡΟΣΚΑ - ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - Ν.Α ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», εντάσσει νέο έργο ύψους 2.397.590,67 €. Το συγκεκριμένο έργο αφορά  εργασίες βελτίωσης της οδού Δομνίστας – Ροσκά – Όρια Νομού για συνεχόμενο τμήμα 4χλμ, με αρχή το πέρας της υπάρχουσας εργολαβίας (Χ.Θ 9+000) και τέλος τη Χ.Θ 13+000, περί τα 500 μέτρα περίπου μετά την έξοδο του οικισμού Καστανούλα. Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής αφού μεταξύ άλλων συνδέεται και με την τουριστική αξιοποίηση του φαραγγιού «Πάντα Βρέχει»
Τα ανωτέρω έργα προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
3.    Εξασφαλίστηκαν πιστώσεις ύψους 29.341,45 € σε βάρος της ΣΑΕΠ 066 για την αποπληρωμή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΟΛΙΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», απελευθερώνοντας ταυτόχρονα ισόποσα το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ευρυτανίας που χρηματοδοτείται μέσω ΚΑΠ για κάλυψη νέων αναγκών.


Με τη βεβαιότητα ότι με σωστή στρατηγική και έγκαιρο προγραμματισμό καταφέρνουμε και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Σε ένα εχθρικό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη επιμένει να στέκεται δίπλα στα προβλήματα κάθε πολίτη, ενώ ταυτόχρονα προχωρά με έργα που δίνουν αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή μας, λύνοντας χρόνια προβλήματα  αλλά και  εξασφαλίζοντας τόσο άμεσες όσο και έμμεσες θέσεις εργασίας

           


Ο Αντιπεριφερειάρχης
Αριστείδης Τασιός