Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» από το ταμείο ευρωπαϊκής βοηθείας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως επικεφαλής εταίρος (δικαιούχος) των Κοινωνικών Συμπράξεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, πρόκειται να υλοποιήσει στις ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και βασικής υλικής συνδρομής. Στηρίζει επίσης συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Τα κριτήρια, ο τρόπος υπαγωγής και τα σημεία εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελουμένων στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) για κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποτυπώνονται στις προσκλήσεις που επισυνάπτονται.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων ορίζεται από 15 Ιουλίου 2015 έως 5 Αυγούστου 2015.