Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων                                      
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318                                                                 Κερασοχώρι, 23 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2015 προκειμένου να λάβουν τη στεγαστική συνδρομή με τη μορφή 60% Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και 40% Άτοκου Δανείου θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:
α) αίτηση προς την ΔΑΕΦΚ σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρίσκεται στα ΚΕΠ και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-agrafon.gr)
β) φωτοαντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας (εάν δεν υπάρχουν απαιτείται  Υπεύθυνη Δήλωση χρησικτησίας του ιδίου καθώς και δύο μαρτύρων, συνοδευόμενη από αντίγραφο μερίδας από το υποθηκοφυλακείο Καρπενησίου υποδείγματα των οποίων θα βρίσκονται επίσης στα ΚΕΠ και στην ιστοσελίδα του Δήμου)
γ) οδοιπορικό σκαρίφημα (θα συνταχθεί με την βοήθεια και των Υπηρεσιών)
δ) Φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου (με υπογραφή του ιδιοκτήτη)
Οι αιτήσεις θα μπορούν να κατατεθούν είτε στα ΚΕΠ του Δήμου είτε απευθείας στην ΔΑΕΦΚ (Κόνιαρη 43 Αμπελόκηποι ΤΚ 114 71 τηλ 210 87 04 700 ΦΑΞ: 210 40 263) και με e-mail στο : yas@ggde.gr.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα για τυχόν απορίες:
α) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 22373 50764
β) Δήμος Αγράφων 22373 51122 -118-119
γ) Δήμος Καρπενησίου 22373 50043-24-25