Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού Δήμου ΑγράφωνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


        Στο πλαίσιο αναβάθμισης της ιστοσελίδας του Δήμου Αγράφων, συγκεντρώνεται φωτογραφικό υλικό. Για το λόγο αυτό, καλούνται όσοι επιθυμούν και έχουν στην κατοχή τους φωτογραφικό υλικό από το Δήμο Αγράφων, να το προσκομίσουν στο Γραφείο Δημάρχου.
        Θα προτιμηθούν εικόνες σε ψηφιακή μορφή όπου απεικονίζονται τοπικές κοινότητες, τοποθεσίες, μνημεία κ.α. Επιπλέον θα γίνουν δεκτές ασπρόμαυρες φωτογραφίες παλαιότερων ετών. Για όλες τις φωτογραφίες οι οποίες θα επιλεγούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου θα αναφέρεται το όνομα του κατόχου της.
        Η αποστολή φωτογραφικού υλικού γίνεται με την ένδειξη «Φωτογραφικό υλικό Δήμου Αγράφων»,με ακριβή αναφορά της τοποθεσίας αλλά και των στοιχείων επικοινωνίας του κατόχου της. Όσοι διατίθενται μπορούν να τις αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στο email του Δήμου (info@dimos-agrafon.gr) , είτε ταχυδρομικά (κατά προτίμηση σε cd) στη Διεύθυνση: Γραφείο Δημάρχου Αγράφων- Κερασοχώρι Ευρυτανίας – Τ.Κ. 36071.
        Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.