Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 455.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΥΡΩ.Κερασοχώρι, 06 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι κατόπιν υποβολής των προτάσεών μας αναφορικά με τα έργα στο Δήμο Αγράφων, προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007-2013», του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντάχθηκε το έργο ¨ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ»¨  στον Άξονα Προτεραιότητας 3 στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α. 2007-2013.


Ειδικότερα, το εν λόγω ενταχθέν έργο το οποίο αφορά στην Τοπική Κοινότητα Πρασιάς της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου θα υλοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 εντός του τρέχοντος έτους και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 455.000 ευρώ.
 Η πράξη ένταξης αποφασίσθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής- Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).