Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

ο Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής Στον Προσυνεδριακό Διάλογο Αιρετών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στο Βόλο...Κερασοχώρι, 17-03-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


      Στον Προσυνεδριακό Διάλογο Αιρετών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στο Βόλο βρέθηκε στις 16 Μαρτίου ο Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής. Στη συνάντηση συζητήθηκε η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης από την Αυτοδιοίκηση, ενώ τα κύρια  θέματα του διαλόγου αποτέλεσαν η απασχόληση και κοινωνική οικονομία, η υγεία και κοινωνική πρόνοια, καθώς και τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:
·        στην αξιοποίηση κονδυλίων από αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, από Τομεακά η Επιχειρησιακά Προγράμματα, με κατεύθυνση σε προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσεων της Αυτοδιοίκησης
·        στην αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης στους πολίτες με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες λόγω και της παρούσας συγκυρίας (π.χ. Άστεγοι , Άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.α.)
·        στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Προαγωγής της Υγείας
·        στη θεσμοθετημένη περιγραφή του ρόλου της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού στον «Χάρτη Απασχόλησης» της χώρας και την αποτύπωση αυτής με Νόμο.
Ο Προσυνεδριακός διάλογος των Αιρετών στο Βόλο πραγματοποιήθηκε ενόψει του τακτικού συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική με θέμα «η  Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά». Τα αποτελέσματα όλων των προσυνεδριακών συζητήσεων θα αποτελέσουν τη βάση διαβούλευσης του ετησίου συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα επόμενα χρόνια.