Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑNΑΒΟΛΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Λόγω που ο Δήμος Αγράφων κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, η προγραμματισμένη Διαβούλευση ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου και προετοιμασίας για το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που ήταν να λάβει χώρα την Παρασκευή 06/02/2015 σε Κερασοχώρι και Γρανίτσα αναβάλλεται επ' αόριστον.
Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση με τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της διαβούλευσης.