Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Ένα εκατομμύριο ευρώ περίπου θα διαθέσει το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καταρροϊκό πυρετό στην ΕλλάδαΒρυξέλλες, 21/1/2015.

Δελτίο Τύπου

Ένα εκατομμύριο ευρώ περίπου θα διαθέσει το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καταρροϊκό πυρετό στην Ελλάδα σύμφωνα με Απάντηση του Επιτρόπου κ. Andriukatis σε Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά.

Το προσωρινό ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου θα διαθέσει το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων παρακολούθησης και εκρίζωσης του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων στην Ελλάδα.
Αυτό προκύπτει από Απάντηση του Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Andriukatis σε Ερώτηση του Αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, Ευρωβουλευτή Καθηγητή Νότη Μαριά.
Σημειώνεται ότι ο Νότης Μαριάς είχε υποβάλει στις 24 Νοεμβρίου 2014 σχετική Ερώτηση με την οποία ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση με στόχο την πλήρη και άμεση αποζημίωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων για τη ζημιά που είχαν υποστεί από τον καταρροϊκό πυρετό που είχε προσβάλλει 207.705 ζώα, εκ των οποίων 181.971 πρόβατα, 24.769 αίγες και 965 βοοειδή.

Μάλιστα ο Νότης Μαριάς στην Ερώτησή του είχε επισημάνει την τεράστια οικονομική ζημιά που είχαν υποστεί οι ήδη φτωχοποιημένοι από το Μνημόνιο Έλληνες κτηνοτρόφοι.
Τέλος ο Έλληνας Ευρωβουλευτής είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές διαστάσεις και συνέπειες του καταρροϊκού πυρετού καθώς εμφανίστηκε καταρχάς στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και εν συνεχεία εξαπλώθηκε στην Ελλάδα,υποδηλώνοντας με τις παρατηρήσεις του αυτές τις συνακόλουθες ευθύνες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι η διάθεση το 2015 του προσωρινού ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου για την αποζημίωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό αποτελεί ένα πρώτο βήμα αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη ότι για ολόκληρο το 2014 διατέθηκαν μόνο 75.000 ευρώ!!! 


Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Νότη Μαριά έχει ως εξής:

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009632/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)
Θέμα:Αποζημιώσεις Ελλήνων κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό
Η εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στην Ελλάδα έχει προσβάλει ήδη 207.705 ζώα, εκ των οποίων 181.971 πρόβατα, 24.769 αίγες και 965 βοοειδή. Η νοσηρότητα φτάνει ήδη στο 6% περίπου και η συνολική θνησιμότητα στο 1%. Πλην όμως, τις τελευταίες ημέρες η θνησιμότητα παρουσιάζει ραγδαία έξαρση, λαμβάνοντας ανησυχητικές διαστάσεις. Ταυτόχρονα 22.000 πρόβατα έχουν ήδη θανατωθεί λόγω ευλογιάς.
Η ζημιά που έχουν υποστεί οι φτωχοποιημένοι από το μνημόνιο Έλληνες κτηνοτρόφοι τόσο σε ζωικό κεφάλαιο όσο και σε απώλεια εσόδων είναι τεράστια, ενώ ταυτόχρονα υποβάλλονται και σε επιπλέον δαπάνες για την αγορά φαρμάκων. Τα ποσά για εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου και αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό που ανακοινώθηκαν ήδη από το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δεν επαρκούν.
Δεδομένου ότι, όπως έχει αποδειχθεί, ο καταρροϊκός πυρετός έχει διασυνοριακές διαστάσεις και συνέπειες, καθώς εμφανίστηκε καταρχάς στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και εν συνεχεία εξαπλώθηκε στην Ελλάδα, ερωτάται η Επιτροπή:
Προτίθεται να διαθέσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση με στόχο την πλήρη και άμεση αποζημίωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων για τη ζημιά που έχουν υποστεί από τον καταρροϊκό πυρετό;».
H απάντηση του Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Andriukatis έχει ως εξής:

«EL
E-9632/2014
Απάντηση του κ. Andriukaitis
εξ ονόματος της Επιτροπής
(21.1.2015)  
Για το 2014 έχει εγκριθεί η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ για προγράμματα παρακολούθησης και εκρίζωσης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου για την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/722/EΕ[1]. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε ποσοστό 50% του επιλέξιμου κόστους που προκύπτει για κάθε κράτος μέλος σε σχέση με ορισμένα μέτρα όπως: δειγματοληψία, δοκιμή και εμβολιασμός.
Για την υλοποίηση του προγράμματος για το 2014 διατέθηκε στην Ελλάδα το ποσό των 75 000 ευρώ. Για την υλοποίηση του προγράμματος του 2015 τέθηκε, επίσης, στη διάθεση της Ελλάδας το προσωρινό ποσό του 1 εκατομμυρίου περίπου».


[1]     ΕΕ L 328 της 07.12.2013, σ.101