Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Το Νοσοκομείο και οι δομές υγείας στην Ευρυτανία βαδίζουν προς κατάρρευση, αφήνοντας τους κατοίκους του Νομού στην τύχη τους και στο έλεος των ιδιωτικών συμφερόντων.
                                                                                                                                    09/12/2014
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Το Νοσοκομείο και οι δομές υγείας στην Ευρυτανία βαδίζουν προς κατάρρευση, αφήνοντας τους κατοίκους του Νομού στην τύχη τους και στο έλεος των ιδιωτικών συμφερόντων.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου από την ένταξή του στην ομάδα τριών Νοσοκομείων με κεντρική διοίκηση στη Λαμία και την απόπειρα υποβάθμισής του μέσω μετακινήσεων γιατρών, μεταθέσεων προσωπικού και την ολοένα κλιμακούμενη υποχρηματοδότηση, βρίσκεται μπροστά σε νέες καταστάσεις που το οδηγούν σε σημαντική υποβάθμιση, αν όχι σε εξαφάνιση!
Σήμερα, τόσο το Γ.Ν. Καρπενησίου, όσο και οι λοιποί υγειονομικοί σχηματισμοί της Ευρυτανίας, αντιμετωπίζουν μια σειρά από μεγάλα προβλήματα που απειλούν την λειτουργία του νοσοκομείου και των λοιπών υγειονομικών δομών της Ευρυτανίας:


Α) Προβλήματα Στελέχωσης 

Ειδικευμένοι ιατροί Νοσοκομείου
Στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) υπηρετεί μόνο ένας Νεφρολόγος, δεδομένου ότι δεν υπήρξε μέριμνα πρόσληψης δεύτερου. Μετά και την αποχώρηση - και προοπτική απουσίας για 4-5 έτη - της Γενικής Ιατρού που εργαζόταν στη Μονάδα, προέκυψε από τον Σεπτέμβριο ένα μεγάλο δυσαναπλήρωτο κενό που δεν έχει καλυφθεί και το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της Μονάδας, με τραγικές επιπτώσεις για τους ασθενείς. Η ΜΤΝ δεν μπορεί να λειτουργήσει με ένα γιατρό που είναι "αιχμάλωτος" της μοναδικής παρουσίας του.
 Γιατροί Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
Η δημιουργία του ΠΕΔΥ οδήγησε στην αποχώρηση όλων των γιατρών που εργάζονταν στο πρώην πολυϊατρείο ΙΚΑ του Καρπενησίου, πλην ενός, αλλά και στην απουσία ελεγκτών ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τα καθήκοντα των ιατρείων του ΙΚΑ, τα καθήκοντα ελεγκτών γιατρών, τα καθήκοντα λειτουργίας της Υγειονομικής επιτροπής, φορτώθηκαν και αυτά στο νοσοκομείο, προκαλώντας από την μία μεριά «συμφόρηση» στη λειτουργία των επιτροπών και δυσλειτουργία των διαδικασιών ελέγχου, με συνεπακόλουθο τη μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών και των οικείων τους, ενώ από την άλλη μεριά μειώνεται η διαθεσιμότητα των γιατρών ΕΣΥ στα νοσοκομειακά τους καθήκοντα.
Ειδικευόμενοι γιατροί
Απ’ ότι δείχνουν τα πράγματα, οι «λίστες αναμονής» για να έρθει κάποιος νέος γιατρός για ειδίκευση στην Ευρυτανία είναι μηδενικές για σημαντικές ειδικότητες. Σύντομα, αναμένεται να μείνουν χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς το Χειρουργικό, το Ορθοπεδικό και το Παθολογικό Τμήμα και λίγο αργότερα και το Παιδιατρικό. Το θέμα είναι γενικότερο στην Ελλάδα, αλλά είναι επιτακτικό και απόλυτο για την Ευρυτανία.
Γιατροί Περιφερειακών Ιατρείων («Αγροτικοί Ιατροί»)
Η αδυναμία πλήρωσης των κενών θέσεων στα Περιφερειακά («Αγροτικά») Ιατρεία είναι εμφανής στην Ευρυτανία και πολλές περιοχές μένουν χωρίς ιατρική φροντίδα, έστω και τη στοιχειώδη. Να σημειωθεί ότι όταν δεν υπάρχουν γιατροί σε τοπικό επίπεδο, οι κλήσεις στο ΕΚΑΒ αυξάνονται και φυσικά ο οργανισμός δυσκολεύεται να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε περισσότερα  περιστατικά. Η απουσία γιατρών χωρίς ειδικότητα από την εφημερία του Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας Δ. Φραγκίστας δεν μπορεί να αναπληρωθεί βέβαια από τους υπάρχοντες ειδικευμένους γιατρούς που και αυτοί με κόπο καλύπτουν τα δικά τους κενά!
Μη Ιατρικό προσωπικό:
Με τη δημιουργία του ΠΕΔΥ, από 1/1/2015 μετακινούνται στο Κέντρο Υγείας Δήμου Φραγκίστας δέκα εργαζόμενοι (νοσηλευτές, διοικητικοί, παρασκευαστές) που ήσαν αποσπασμένοι στο Νοσοκομείο και καλύπτουν σήμερα σημαντικά κενά του Νοσοκομείου. Η μετακίνησή τους, ακόμη και αν βοηθήσει λίγο το Κέντρο Υγείας, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στην ήδη προβληματική στελέχωση του νοσοκομείου (στις βάρδιες των νοσηλευτών, στους εμβολιασμούς, στο Εργαστήριο).

Β) Προβλήματα Χρηματοδότησης.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η επί πλέον περικοπή 300.000€ περίπου από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανακοινωθείσα μείωση του προϋπολογισμού 2015 για την υγεία, δείχνει πως οι υγειονομικοί μας σχηματισμοί θα υποστούν περικοπές τόσο στις εφημερίες, όσο και σε υλικά και άλλες λειτουργίες και παροχές, οι οποίες ήδη έχουν υποστεί δραστική μείωση.

Επειδή η προσφορά εργασίας του εναπομείναντος προσωπικού δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων του Νομού Ευρυτανίας,

Επειδή η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, γιατί έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς του Ν. Ευρυτανίας να ταλαιπωρούνται αφάνταστα εξαιτίας του δυσπρόσιτου ορεινού όγκου και να οδηγούνται πολλές φορές στην απόγνωσή τους σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα σε βάρος των οικογενειακών τους εισοδημάτων και πιθανόν σε βάρος της ενδεικνυόμενης αγωγής,

Επειδή θεωρούμε ότι το Νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας της Ευρυτανίας τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργίας και στελέχωσης σε διάφορους τομείς, κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση κατάρρευσης και αδυναμία εκτέλεσης της αποστολής τους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση πρόσληψη του απαραίτητου ιατρικού και μη ιατρικού προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου κατά πρώτο λόγο και του Κέντρου Υγείας Δ. Φραγκίστας, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους κατοίκους του Νομού Ευρυτανίας;

2. Προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση χορήγηση κινήτρων και ενεργοποίηση των διαδικασιών ώστε να πληρωθούν τα κενά σε ειδικευόμενους γιατρούς και αγροτικούς γιατρούς;

3. Θα φροντίσει για επαρκή χρηματοδότηση της λειτουργίας του Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Αποστόλου Βαγγέλης

Βαρεμένος Γιώργος

Δερμιτζάκης Κωστής

Διακάκη Μαρία

Ζαχαριάς Κώστας

Κυριακάκης  Βασίλης

Στρατούλης Δημήτρης

Τριανταφύλλου Μαρία