Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Ευχές Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης Περιφερειακός Σύμβουλος
Σε όλες τις Ευρυτάνισσες και σε όλους τους Ευρυτάνες καλά Χριστούγεννα και ο καινούργιος χρόνος με ΥΓΕΙΑ, χαρά οικογενειακή ευτυχία και καλύτερες μέρες. Ανάπτυξη στη χώρα μας  και σε όλο τον κόσμο ειρήνη. Και όλοι όρθιοι και ψηλά σαν τα ψηλά Αγραφιώτικα βουνά.                                                                
                                                                    Με αγάπη
                                                             Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης
                                                          Περιφερειακός Σύμβουλος