Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΑΓΡΑΦΑ»

Καρπενήσι, 30 Δεκεμβρίου 2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΥΨΟΥΣ: 5.300.000,00 €
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 19 ΧΛΜ

Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της Περιφερειακής Αρχής για ασφαλτόστρωση του μεγαλύτερου μέρους του οδικού δικτύου των Αγράφων γίνεται πραγματικότητα. Η νέα Περιφερειακή Αρχή μετά από σχετική απόφαση που πήρε στο περιφερειακό Συμβούλιο κατόρθωσε να εντάξει τα κάτωθι έργα:

·         «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΑΓΡΑΦΑ» προϋπολογισμού 2.000.000,00€. Περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών διαπλάτυνσης, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών σε μήκος συνολικά 4 χλμ.
·         «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ-ΕΛΑΤΟΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 1.100.000,00€. Περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών σε μήκος συνολικά 8 χλμ.
·         «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 800.000,00€. Περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών σε μήκος συνολικά 3,5 χλμ.
·         «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΝΙΑΝΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΙΟΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 1.200.000,00€. Περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών σε μήκος συνολικά 3,5 χλμ.

και  απαλλοτριώσεις προϋπολογισμού 265.892,41€.

            Η νέα Περιφερειάρχη Αρχή πιστή στο πρόγραμμά της και στις υποσχέσεις της επιτυγχάνει τον μεγάλο στόχο της δημιουργίας πρόσβασης με ασφαλτόστρωση σε όλα τα χωριά των Αγράφων άροντας τα προβλήματα προσβασιμότητας τόσο στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της περιοχής των Αγράφων  όσο και στην προσβασιμότητα του Νομού από τον όμορο Νομό Καρδίτσας. Η άρση της απομόνωσης του Νομού από την πλευρά των Αγράφων επιλύνει τα χρόνια προβλήματα προσβασιμότητας τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο για τους επισκέπτες και δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής με δημιουργία νέων τουριστικών διαδρομών αλλά και συγκοινωνιακών διευκολύνσεων για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
           
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Τασιός Αριστείδης