Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Υπογραφή σύμβασης για το έργο «Εκτέλεση αντιπλημμυρικών εργασιών σε ρέματα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», προϋπολογισμού 975.000 €Λαμία, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη άλλη μια σύμβαση για την κατασκευή έργου στην περιοχή μας. Η νέα σύμβαση αφορα την «Εκτέλεση αντιπλημμυρικών εργασιών σε ρέματα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», προϋπολογισμού 975.000 €.
Με το υπόψη έργο θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των κοιτών και των πρανών ποταμών ή ρεμάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή απορροή των υδάτων αλλά και να προστατευθούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση η οποία στοχεύει στην αντιπλημμυρική θωράκιση των παραποτάμιων περιοχών της Βοιωτίας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι ενδεικτικά: καθαρισμός από φερτά υλικά ή απορρίμματα, καθαρισμός της αυτοφυούς βλάστησης (χωρίς όμως την αφαίρεση εδαφικού υλικού από τα πρανή) και κοπή – εκρίζωση δένδρων ευρισκομένων εντός της κοίτης των ποταμών ώστε να μην δημιουργούνται εκτροπές στη ροή των υδάτων. Επίσης θα εκτελεστούν όσες εργασίες κριθούν απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης.
Η νέα Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να βαδίζει με σταθερά βήματα και με όραμα και πρόγραμμα υλοποιεί έργα με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες. Οι προβλεπόμενες εργασίες στην Βοιωτία ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων και των περιουσιών τους, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Με σκληρή και συστηματική δουλειά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αλλάζει και οι πράξεις το αποδεικνύουν.