Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΥΨΟΥΣ: 1.735.000,00 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ: 5.047.000,00 € ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καρπενήσι, 23 Δεκεμβρίου 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/νση
: Γ. Καραϊσκάκη 1

Ταχ. Κώδικας
: 36100 Καρπενήσι
Τηλέφωνο
: 2237350709
Αριθμ. Τηλεομ.
: 2237350708
Διεύθ. Ηλ. Ταχ.
: a.tasios@pste.gov.grΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Νέα χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας κατευθείαν από το Υπουργείο  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη συντήρηση και λειτουργία της Σήραγγας Τυμφρηστού. Το έργο αυτό είναι ύψους 500.000,00 € και αφορά την συντήρηση και καλή λειτουργία της Σήραγγας για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την ασφαλή κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο του Νομού.
Η ένταξη και χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από εντάξεις και χρηματοδοτήσεις έργων που έγιναν από την αρχή της θητείας της νέας Περιφερειακής Αρχής μέχρι και σήμερα.
Συγκεκριμένα, από τις πρώτες ενέργειες που προχώρησε η νέα Περιφερειακή Αρχή ήταν η κατάρτιση, ψήφιση και χρηματοδότηση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2014 και ειδικότερα την ένταξη εκείνων των απαραίτητων έργων και ενεργειών που αφορούν δαπάνες προετοιμασίας και αντιμετώπισης άμεσων αναγκών του εθνικού και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου εν όψει του χειμώνα. Τα έργα αυτά αναλυτικά είναι:

ΕΡΓΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προμήθεια και μεταφορά άλατος για τα έτη 2014-2015.
59.500,00
Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τα έτη 2014-2015.
50.000,00
Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων για τα έτη 2014-2015.
150.000,00
Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου για τα έτη 2014-2015.
190.000,00
Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2014-2015.
50.500,00
ΣΥΝΟΛΟ
500.000,00

Εν συνεχεία η Περιφερειακή Αρχή κατήρτισε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015 και ενέταξε στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Νοεμβρίου έργα ύψους 735.000,00 € που αφορούσαν τόσο στη βελτίωση σημαντικών οδικών δικτύων που άρουν την απομόνωση του Νομού αλλά και έργα που ολοκληρώνουν οδικά δίκτυα ιδιαιτέρου τουριστικού ενδιαφέροντος. Επίσης σημαντικό έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 αποτελεί το έργο για την εγκατάσταση αναβατήρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου καθώς και κάποιες απαραίτητες διαμορφώσεις και βελτιώσεις των δικτύων υποδομών του. Έργο το οποίο αναμένεται να προσφέρει σημαντική αναβάθμιση των υποδομών του, και βελτίωση στη γενικότερη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου το οποίο αποτελεί και  βασικό πυλώνα του χειμερινού μας τουρισμού.

Τα έργα αυτά του Τεχνικού Προγράμματος του 2015 αναλυτικά είναι:

ΕΡΓΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εγκατάσταση αναβατήρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου – διαμορφώσεις δικτύου υποδομών
195.000,00
Βελτίωση οδικού δικτύου προς Βουτύρο
40.000,00
Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τμήματος Διπόταμα- Χελιδόνα
240.000,00
Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων μουσείου Καρπενησίου στο κτίριο του Παλαιού Δασαρχείου
60.000,00
Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τμήματος Νέο Αργύρι-Όρια Ν.Καρδίτσας
200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
735.000,00

            Τρίτη ενέργεια της Περιφερειακής Αρχής ήταν η σημαντική αύξηση του ορίου πληρωμών στις εγκεκριμένες πιστώσεις που κατάφερε να εξασφαλίσει στα ήδη ενταγμένα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτσι ώστε, όχι μόνο να καλυφθούν οι εργασίες που εκτελέστηκαν το 2014 αλλά να υπάρχουν αρκετοί πόροι και για τις εργασίες που θα εκτελεστούν το 2015 και συγκεκριμένα:
  • στο έργο «Οδός Βαρβαριάδα – Άγραφα» από 460.000,00 € οι πιστώσεις αυξήθηκαν στα 2.000.000,00 €
  • στο έργο «Οδός Δομνίστα-Ροσκά-Πανταβρέχει-Όρια Νομού» από 180.000,00 € αυξήθηκαν σε 300.000,00 €
  • στο έργο «Καστανιά-Πρόδρομος-Ροσκά» από 90.000,00 € αυξήθηκαν σε 490.000,00 €
  • στο έργο «Ραπτόπουλο-Νέο Αργύρι» από 10.000,00 € αυξήθηκαν σε 306.000,00 €
  • στο έργο «Χόχλια-Βράχα-Κορίτσα Κλειτσού» από 50.000,00 € αυξήθηκαν σε 350.000,00 €.

Επίσης σημαντική ενέργεια της Περιφερειακής Αρχής ήταν η εξασφάλιση  πιστώσεων για την πληρωμή παλαιών οφειλών που αφορούσαν το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013. Συγκεκριμένα εξασφαλίστηκαν άμεσα 973.000,00 € για την πληρωμή των κάτωθι έργων:ΕΡΓΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ραπτόπουλο-Πρασιά-Κέδρα
37.100,00
Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Λημέρι-Γρανίτσα-Λιθοχώρι
61.600,00
Κατασκευή τεχνικών στο δρόμο Παλαιοκατούνα-Σύχνικο
13.776,00
Συντήρηση ασφαλτοτάπητα στον οδικό άξονα Στένωμα-Δομιανοί-Αγία Τριάδα
71.000,00
Διαπλάτυνση δρόμου προς Βουτύρο
47.500,00
Συντήρηση ασφαλτοτάπητα στον δρόμο Φουρνά-Βράχα-Κλειστός
109.200,00
Συντήρηση ασφαλτοτάπητα στον δρόμο Προυσός Αραποκέφαλα
110.400,00
Κατασκευή κρασπέδων στον οδικό άξονα Προυσός-Αραποκέφαλα
44.000,00
Συντήρηση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου προς Γοργιανάδες
29.200,00
Αποκατάσταση βλαβών στο τμήμα του οδικού δικτύου Φουρνά-Κλειστός-Όρια Νομού Καρδίτσας
52.800,00
Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου
48.498,29
Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κρίκελο-Δομνίστα-Όρια Ν.Αιτωλακαρνανίας
51.200,00
Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος
88.000,00
Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια-Αγία Βλαχέρνα
208.725,71
ΣΥΝΟΛΟ
973.000,00

τα οποία αναμένεται να πληρωθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Για το υπόλοιπο των έργων που αφορούν παλαιές οφειλές ύψους περίπου 800.000,00 € ήδη έχουν πληρωθεί μέσω των ΚΑΠ οι 200.000,00 € ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να πληρωθούν με εξασφαλισμένη ροή χρηματοδοτήσεων μέχρι 30/06/2015 άροντας έτσι το ταμειακό πρόβλημα των οφειλόμενων έργων που είχε η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
            Τέλος, εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις περίπου 480.000,00 € από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για να πληρωθούν οφειλόμενες προ τριετίας εργασίες κατασκευών και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Νομού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Τασιός Αριστείδης