Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Θέμα: Έγκριση ψηφίσματος για τη διαχείριση αποβλήτων.Περιφέρεια Στερεά σε νέα Τροχιά Τοποθετήση της παράταξης για το θέμα της έγκρισης
                        26/11/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με νομοσχέδιο που έχει καταθέσει   το ΥΠΕΚΑ για διαβούλευση μόνο ως τη Τετάρτη 26/11/2014 επιχειρεί να αποσπάσει  την αρμοδιότητα έγκρισης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων από τα Περιφερειακά Συμβούλια. Η Περιφέρεια πλέον  δεν θα αποφασίζει, θα γνωμοδοτεί μόνον.  
Πρόκειται για  ωμή πολιτική παρέμβαση σε βάρος των Περιφερειών, με την οποία το ΥΠΕΚΑ θέλει  να ελέγξει και να κηδεμονεύσει τη διαδικασία αναθεώρησης των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων.
            Στο νόμο - πλαίσιο για τα απόβλητα του 2012 που προέβλεπε έγκριση του ΠΕΣΔΑ με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τώρα προστίθεται η... κουτοπονηριά, που μετατρέπει την απλή γνώμη του ΥΠΕΚΑ "...σε δεσμευτική και ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις, στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΠΕΣΔΑ".

Για το λόγο αυτό καταθέσαμε προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το παρακάτω ψήφισμα που έγινε αποδεκτό :

                                         ΨΗΦΙΣΜΑ
           
Το ΥΠΕΚΑ επιχειρεί με το νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων», που έχει δώσει στη δημοσιότητα για διαβούλευση , να ελέγξει και να κηδεμονεύσει τη διαδικασία αναθεώρησης των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων.
            Με το άρθρο 17 του  Ν/Σ  γίνεται φανερή η προσπάθεια χειραγώγησης των περιφερειακών σχεδιασμών καθώς προβλέπεται ο δεσμευτικός χαρακτήρας της γνώμης του ΥΠΕΚΑ για τους εκπονούμενους περιφερειακούς σχεδιασμούς,  καθώς επίσης ότι «ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις, στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΠΕΣΔΑ» .
 Επίσης  δίνεται η δυνατότητα παράκαμψης από το ΥΠΕΚΑ των Περιφερειών και των περιφερειακών φορέων διαχείρισης , με την κατάρτιση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ειδικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, εφόσον συντρέχουν «λόγοι επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελίας παραβίασης νομοθεσίας της  Ε.Ε. για τα απόβλητα που εκδικάζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των διαδικασιών του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Οι προτεινόμενες  ρυθμίσεις ισοδυναμούν με ουσιαστική αφαίρεση από τους Φορείς Διαχείρισης και τις Περιφέρειες της αρμοδιότητας να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τη διαχείριση των αποβλήτων και οδηγούν στη μέγιστη συγκεντροποίησή της.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του σε αυτή τη μεθόδευση, η οποία συνιστά τεράστια οπισθοδρόμηση και  καλεί το ΥΠΕΚΑ και την Κυβέρνηση να αποσύρουν εδώ και τώρα την απαράδεκτη τροπολογία και να μην επιχειρήσουν κάτι αντίστοιχο και στο μέλλον.
Το ίδιο πρέπει να κάνουν και για το σύνολο του σχεδίου νόμου, που επιχειρούν να «νομιμοποιήσουν» με μια τυπική διαδικασία διαβούλευσης μιας βδομάδας.