Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η ένταξη του έργου «Κατασκευή Κόμβου Ξηριώτισσας»Λαμία, 25 Νοεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας η ένταξη του έργου «Κατασκευή Κόμβου Ξηριώτισσας», προϋπολογισμού 6.600.000 ευρώ.
Με το εν λόγω έργο προβλέπεται η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ξηριώτισσας επί της εισόδου της Λαμίας, με τον οποίο θα διευθετηθεί η κυκλοφορία στο υπόψη νευραλγικό σημείο σύνδεσης της ενωτικής οδού των Ε.Ο. 1 (ΠΑΘΕ) και Ε.Ο. 3 (Λαμίας-Δομοκού), που παρακάμπτει τη Λαμία ανατολικά, με τον οδικό άξονα Λαμίας-Στυλίδας (Παλαιά Εθνική Οδός Λαμίας-Βόλου).

Ειδικότερα, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η υπογειοποίηση του άξονα ΠΑΘΕ-Λαμίας-Δομοκού, κάτω από τον άξονα Λαμίας-Στυλίδας, με κατασκευή δύο (2) τεχνικών ανοίγματος 15μ περίπου, η διατήρηση της υφιστάμενης γέφυρας διέλευσης του άξονα Λαμίας-Στυλίδας από το ρέμα Ξηριά, ανοίγματος 30μ περίπου, η κατασκευή παράπλευρων κλάδων (ραμπών) για την ανισόπεδη συμβολή των αξόνων του κόμβου, καθώς επίσης και τα έργα αποχέτευσης-αποστράγγισης του συνόλου των έργων του κόμβου, η οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Ξηριά σε όλο το μήκος επέμβασης και αναγκαίες τροποποιήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. & φυσικού αερίου.
Σκοπός του υπόψη έργου είναι να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του κόμβου της Ξηριώτισσας, ελευθερώνοντας παράλληλα την κυκλοφορία στον άξονα Αθήνας – ∆οµοκού, µε διέλευση αυτού κάτω από τον άξονα Λαµίας – Στυλίδας, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Φθιωτών για εύκολη ανατολική πρόσβαση στη Λαμία και διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων που διέρχονται από και προς τον Δομοκό. 
Ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποδεικνύει εμπράκτως ότι με σωστό προγραμματισμό, συγκεκριμένο σχέδιο και ιεράρχηση προτεραιοτήτων, προχωράει σε έργα ουσίας που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Δίνοντας έμφαση στις υποδομές, η Περιφερειακή Αρχή σχεδιάζει και υλοποιεί σημαντικά τεχνικά έργα προς όφελος της ασφάλειας και της καθημερινής εξυπηρέτησης των οδηγών. Εν προκειμένω, με ένα ώριμο μελετητικά έργο, και μετά την ειλημμένη από το Περιφερειακό Συμβούλιο απόφαση ένταξής του, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας θα προχωρήσουν άμεσα στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.