Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Επανεξέταση αδειοδοτήσεων αιολικών πάρκων νότιας Εύβοιας
Αθήνα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Θέμα: Επανεξέταση αδειοδοτήσεων αιολικών πάρκων νότιας Εύβοιας
Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με την οποία έχουν εγκριθεί με ΚΥΑ του 2011 οι περιβαλλοντικοί όροι εγκατάστασης 8 αιολικών πάρκων, 78 ανεμογεννητριών σε 333.850 στρέμματα στη νότια Εύβοια είναι σύμφωνα με την Ε.Ε. διάτρητη. Κι ο λόγος είναι ότι ενώ προβλέπει μικρής σημασίας επιπτώσεις στην περιοχή θα υπάρξουν σωρευτικές, γιατί αγνοεί ουσιαστικά ότι έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Υψηλής Προστασίας (Natura 2000). Μάλιστα η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αναδεικνύουν το σημαντικό πρόβλημα απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού για τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα.
Η Ε.Ε. επίσης στην σχετική επιστολή της προς το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στην ύπαρξη και άλλων αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή, πράγμα που δεν ελήφθη ως δεδομένο στην έγκριση της συγκεκριμένης ΜΠΕ.

Επειδή
·        στη Νότια Εύβοια έχουν εγκατασταθεί και δρομολογούνται συνολικά 42 αιολικά πάρκα στα πλαίσια της συγκεκριμένης ΜΠΕ αλλά και άλλων μελετών που βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης ή κατάθεσης και
·        με την επιστολή της Ε.Ε. καθίσταται έωλο το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
αν θα επιβάλλει νέους περιβαλλοντικούς όρους στα εγκατασταθέντα αιολικά πάρκα και θα ακυρώσει τα δρομολογηθέντα με βάση τη συγκεκριμένη ΜΠΕ και αν θα επανεξετάσει το υπάρχον ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ΑΠΕ της νότιας Εύβοιας, δεδομένου ότι ήδη η περιοχή έχει κορεσθεί από την ανάπτυξή τους σε προκλητικό βαθμό.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Αποστόλου Ευάγγελος
Αλεξόπουλος Απόστολος