Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

Δήλωση-Παρέμβαση του Αντιπρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργου Ακριώτη στη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου για το θέμα της Παιδείας.
7/10/2014


Συνάδελφοι

Ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε προβλήματα των ΤΕΙ που δεν υπήρχαν ή τελοσπάντων αντιμετωπιζόντουσαν στοιχειωδώς ή και επαρκώς
Η λογική του σχεδίου "ΑΘΗΝΑ" η οποία εξυπηρετούσε κατά την αποψή μας πρωταρχικά την δημοσιονομική πολιτική που επέβαλαν οι μνημονιακές δεσμεύσεις οδήγησε και οδηγεί πολλά πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα σε δυσλειτουργία από ελλείψεις καθηγητών -διοικητικού προσωπικού, υποδομών, ελλείψεων εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών κλπ.
Για να τεκμηριωθεί η άποψη μας αυτή θα σας αναφέρω δυο αξιολογήσεις που έγιναν σε ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας. Η πρώτη έγινε από την Αρχή διασφάλισης της ποιότητας της Ανώτατης εκπαίδευσης με εξωτερικούς κριτές δηλαδή πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού σε 414 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ και έβγαλε συμπεράσματα σε 4 τομείς: προγάμματα σπουδών, τρόποι διδασκαλίας, αναλογία διδασκόντων - διδασκομένων, υλικοτεχνική υποδομή και ερευνητική ικανότητα των Ιδρυμάτων.

Η πολυσέλιδη αξιολογική έκθεση καταλήγει σε συμπεράσματα που ανακοίνωσε η ΑΔΙΠ.
  1. στο υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων συγγραμματων σπουδών καθώς και την σύγχρονη ορθή δομή,οργάνωση και διάρθρωση της.
  2. στο θετικό επίπεδο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, τις διαδικασίες επικαιρότητας τους, την ύπαρξη ορθολογικών κριτηρίων αξιολόγησης
  3. το εξαιρετικό επίπεδο της ερευνητικής ικανότητας των Ιδρυμάτων.

Εδώ ιδιαίτερα οι αξιολογητές απορούν πως επιτυγχάνονται οι επιδόσεις με τόσο χαμηλά επίπεδα χρηματοδότησης. Αυτά είναι τα θετικά συμπεράσματα.

Πάμε τώρα στα αρνητικά
  1. κακές αναλογίες διδασκόντων προς διδασκόμενους σε βάρος των σπουδαστών
  2. Αντίστοιχα ανεπαρκές ποσοστό στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
  3. Μεγάλο πρόβλημα στην υλικο τεχνική υποδομή

Αυτά τα στοιχεία οι ίδιοι παρήγγειλαν με τις  αξιολογήσεις τα διαστρεβλώνουν για να μπορέσουν να καταργήσουν την δημόσια Δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση και να οδηγηθούμε στα ιδιωτικά κολλέγια που τα ονομάζουν ανερυθρίαστα “πανεπιστήμια”.

Η δεύτερη αξιολόγηση παραγγέλθηκε απο το σημερινό υπουργό για 8 πανεπιστημιακά ιδρύματα στις 10 Ιουλίου και το πόρισμα της αξιολόγησης παραδίδεται σε 1 μήνα (αρχές Αυγούστου) απο  ιδιωτική εταιρεία που σημειωτέον έχει έδρα τη Χαλκίδα. Παρ' ότι η παραγγελία για την αξιολόγηση ενείχε κατά την άποψη μας σκοπιμότητες που έπρεπε να οδηγήσουν κατ' αυτούς  σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και θα τους έδιναν την <<νομιμοποίηση>> να οδηγήσουν  διοικ. προσωπικό σε κινητικότητα τουτέστιν σε απολύσεις, υπήρξε συμπέρασμα ότι το πλήθος των διοικ. υπαλλήλων που έχουν ανάγκη  τα 8 πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι μεγαλύτερος από τον σημερινό!
Η κατάσταση που βιώνουν τα ΤΕΙ Στ. Ελλάδας είναι ενδεικτική της συνολικής αντιμετώπισης που επιφυλάσσει η συγκυβέρνηση στην παιδεία! Καθαριότητα , ελλείψεις σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό ,προβληματικές εστίες, μη λειτουργία εστιατορίων,  με  πολλά προβλήματα στις υποδομές  είναι το μέλλον τους για αυτή την χρονιά!

Το ποσοστό 1,9% ΑΕΠ που προβλέπεται στον φετινό προϋπολογισμό όλοι αντιλαμβανόμαστε που θα οδηγήσει την λειτουργια των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Άρα υπάρχει ανάγκη μιας άλλης πολιτικής με άλλες προτεραιότητες που θα βάζει ως κυρίαρχο τις ανθρώπινες ανάγκες  για εργασία,μόρφωση,υγεία.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιφιγένειας 8α, 34100 Χαλκίδα, Τηλ.: 22210 84863, Fax: 22210 22845
Βουλής 4, Τ.Κ. 10557  Αθήνα,  Τηλ: 210 3706263,  Fax: 210 3706063