Κυριακή 13 Ιουλίου 2014

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόγραμμα για ανέργους 18 εώς 29 ετών.


Προς Εγώ
Ιούλ 12 τις 12:53 π.μ.

 
Η Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης αφορά ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Είναι πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο Ιούλιο που διανύουμε.
Θα επιλεχθούν 75.000 άνεργοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμόρφωση πάνω σε αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν διάρκειας 80 ωρών και κατόπιν εργασία (πρακτική άσκηση) 5 μηνών. Ο εργοδότης μετά έχει τη δυνατότητα να κάνει πρόσληψη για ένα ακόμη έτος στον άνεργο ωφελούμενο, κατά το οποίο ο ΟΑΕΔ θα του πληρώνει τις εισφορές.

Το πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία και για ιδιωτικές επιχειρήσεις (μικρές και μεσαίες) καθώς αποκτούν εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό για 5 περίπου μήνες, με τη μορφή πρακτικής άσκησης, ενώ θα επιδοτηθούν στη συνέχεια σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσλάβουν τους καταρτιζόμενους μετά τη λήξη της πρακτικής τους.
Το συνολικό επίδομα του προγράμματος για επιμόρφωση και πρακτική άσκηση θα είναι:
• 2.700 ευρώ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
• 2.400 ευρώ για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας.
Η μοριοδότηση των αιτήσεων, δηλαδή η απόφαση για το ποιοι θα εγκριθούν, θα γίνει με κοινωνικά κυρίως κριτήρια (πχ διάρκεια ανεργίας, εισόδημα, ηλικία) για την κατηγορία των αποφοίτων ΔΕ / ΙΕΚ καθώς και με κριτήρια αριστείας για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ (βαθμός πτυχίου, γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακό κτλ.).
ΩΣΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΘΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας οπότε θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση και να συγκεντρώσετε τα δικαιολογητικά όσο πιο άμεσα μπορείτε.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να λάβετε μέρος είναι:
  • Αίτηση για το πρόγραμμα που θα βρείτε εδώ
  • Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  • Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ και μεταπτυχιακού αν υπάρχει, Λυκείου/Γυμνασίου, ξένες γλώσσες, χρήση Η/Υ)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατήριου
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2014
  • Αριθμός λογαριασμού IBAN τράπεζας που φαίνεστε 1ος δικαιούχος
  • ΑΜΚΑ (φωτοτυπία εγγράφου που αποδεικνύεται ο ΑΜΚΑ)
  • Αριθμός μητρώου ΙΚΑ
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Ενημερωμένο Βιογραφικό

Μην αργήσετε να κάνετε την αίτηση γιατί σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προηγούνται οι άνεργοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα αίτηση.

Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά μαζί μας για πληροφορίες πάνω στη συμπλήρωση της αίτησης στο 210 8813760.