Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

"ο υπάλληλος της Παρασκευής"Στο Δημαρχείο Καρπενησίου

Φίλοι και μη, υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει δημοτικός υπάλληλος που οι γνωρίζοντες όταν αναφέρονται σ' αυτόν, τον αποκαλούν όχι με το όνομά του αλλά ως "ο υπάλληλος της Παρασκευής". Και αυτό γιατί ΜΟΝΟ αυτή την ημέρα εμφανίζεται και εργάζεται στο Δημαρχείο Καρπενησίου, με τις ευλογίες των διοικούντων φυσικά. Αντίθετα για τους υπόλοιπους υπαλλήλους η αυστηρή τήρηση του ωραρίου είναι θεμελιώδης και απαρέγκλιτος κανόνας.

Αυτός λοιπόν ο υπάλληλος τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας παραμένει στο χωριό του όπου απασχολείται με την κτηνοτροφική του μονάδα, το μαγαζί του, κυρίως όμως "καθαρίζει" για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Ξέρετε πόσοι στήριξαν το συνδυασμό μας εκεί; Έχοντας 4 υποψηφίους πήραμε 7 ψήφους. Βλέπετε και τι άλλη δουλειά είχε "ο υπάλληλος της Παρασκευής". Η ανταμοιβή του ήταν η εκλογή του γιού του ως πρόεδρος του χωριού.
Μήπως, αφού και η αποστολή εξετελέσθη, πρέπει να σταματήσει και η πρόκληση πια;