Τρίτη 6 Μαΐου 2014

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ


γιατί η γνώμη σας μετράει

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ


Χ ρ ε ι α ζ ό μ α σ τ ε
          Την πολύτιμη και ξεχωριστής αξίας γνώμη σας.


Θ έ λ ο υ μ ε
           Να συν – αποφασίζουμε για τις αλλαγές, οι οποίες έτσι κι’ αλλιώς,
           αφορούν όλους μας και επηρεάζουν τη ζωή μας.

Π ε ί τ ε   τ η   γ ν ώ μ η   σ α ς
           Για τα θέματα που έχουν τεράστια σημασία και εξ’ αυτού
           επιβάλλεται να καλύπτονται με τη διαρκή φροντίδα μας.

Α΄   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤO  «Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α»
                                                              
Συμφωνείτε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της; Θέλετε, μήπως, να αλλάξει; Οι αλλαγές θα αφορούν την προσθήκη ή την αφαίρεση δρώμενων; Μήπως, κρίνετε ότι θα έπρεπε να εκσυγχρονιστεί και να αλλάξει το πρότυπο της εκδήλωσης, η δομή της ή να εμπλουτιστεί με παράλληλες εκδηλώσεις; Μήπως πρέπει να αλλάξει ο τόπος της εκδήλωσης με πιθανή επιστροφή στον τόπο καταγωγής μας στα Άγραφα (δεδομένου των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε π.χ. με τους κατασκηνωτές); Μήπως, έχετε τη γνώμη ότι θα έπρεπε να συνδεθεί με αντιλήψεις που εκφράζουντα διεθνή οικολογικά κινήματα και να ευθυγραμμιστεί με τη δεδομένη ευαισθησίαδιάσωσης του Περιβάλλοντος και προστασίας της Φύσης;

Β’  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣΤΗΣ  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Συμφωνείτε να δοθεί βαρύτητα στη διατήρηση και ανάδειξη της Παράδοσης, χωρίς καμιάν αναθεώρηση των φροντίδων που καταβάλλονται ή, εν όψει των αλλαγών και ανατροπών που συντελούνται, να επιδιωχθεί η συγκέντρωση όλων των στοιχείων και χαρακτηριστικών της Σαρακατσάνικης Παράδοσης με συστηματική έρευνα; Ποια στοιχεία της Σαρακατσάνικης Παράδοσης είναι, κατά τη γνώμη σας, τα πιο πολύτιμα; Αυτά που έχουν σχέση με τα ήθη και έθιμα του Στοιχείου μας και τα οποία διατηρούνται ζωντανά γιατί είναι γνωρίσματα του συνόλου του Ελληνικού λαού και μετρούν οι επί μέρους ιδιαιτερότητες, ή οι ζωντανές μνήμες που πρέπει πάση θυσία να περισυλλεγούν, ώστε να υπάρξει στη συνέχεια επιστημονική τους ανάδειξη; Τι πρέπει να γίνει με τη Σαρακατσάνικη Μουσική και τους Χορούς κι’ επίσης με τις παραδοσιακές  Σαρακατσάνικες φορεσιές; Ποια κενά  εντοπίζετε όσον αφορά την αναγνώριση και διάκριση της συμβολής των Σαρακατσαναίων στην επιβίωση της Φυλής επί Τουρκοκρατίας και στην αναγέννησή της;

Γ. ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ –ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Τι κατά την γνώμης σας έπρεπε να κάνει η Ομοσπονδία που δεν έχουν υλοποιηθεί τόσα χρόνια; Ποιες προτεραιότητες έπρεπε να δοθούν και δεν δόθηκαν;

Αναπτύξτε ελεύθερα και θαρρετά τις απόψεις / προτάσεις σας. Κάντε το επώνυμα ή ζητείστε να διατηρηθεί η ανωνυμία σας προσωρινά ή μόνιμα.

Κάντε τις προτάσεις σας, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα προσπαθήσουμε να υλοποιηθούν.

Εκφραστείτε ελεύθερα χωρίς κανένα περιορισμόγιατί για το καλό τουσιναφιού μας πρέπει κάποτε το ΕΓΩ να αντικατασταθεί από το ΕΜΕΙΣ.

Όπως είναι κοινώς παραδεκτό όταν περνάει δοκιμασίες ένας λαός τα αποθέματα του κουράγιου του τα αντλεί από την Παράδοση, από την οποία δεν πρέπει να αποκολληθούμε.

Μοίρασε το