Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Προς κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Σανίδα Ηλία, Βουρδάνο Δημήτρη και Παπαθωμά Φανή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                 Λαμία 15-04-2014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες και κυρία Αντιπεριφερειάρχη ζήτησα για λόγους διεξαγωγής ενός δίκαιου και ισότιμου προεκλογικού αγώνα, δημοσίως την παραίτηση σας από το αξίωμα του Aντιπεριφερειάρχη.
Εσείς επικαλούμενοι έναν ατελή νόμο ο οποίος ενώ μου δίνει το δικαίωμα να σας διορίσω δεν μου δίνει το δικαίωμα να σας παύσω, δεν παραιτηθήκατε από τη θέση σας.

 Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες και κυρία Αντιπεριφερειάρχη, επειδή το άγραφο δίκαιο είναι πολύ ισχυρότερο από έναν ατελή νόμο ζητώ και πάλι δημοσίως την παραίτηση σας.

                                      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                     ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ