Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Πρόσκληση 
                       
Γιο το Διοικητικό Συμβούλιο  
          ο Πρόεδρος

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Ο Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΙΑΣΚΟΣ


Η Πανευρυτανική Ένωση σας προσκαλεί
στην παρουσίαση του  δίτομου έργου «Ιστορία και
Πολιτισµός της Δηµοτικής Ενότητας Φουρνάς  Ευρυτανίας (Πρακτικά Συνεδρίου, Φουρνάς - Βρόχα - Κλειτσός, 20,21,22 Ιουλίου 2012)>>,
που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο  της Παλαιάς  Βουλής Σταδίου l3, Αθήνα το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014, ώρα 11.00.
Παρακαλούμε να µας τιμήσετε  µε  την παρουσία  σας.ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Κλεισθένους 17- 10552 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ
.Α. Παπαδόπουλος
Τηλ.: 6977366813 - 2106920004
www.panevrytaniki.gr
E-mail: panevrytanikienosi@gmail.com

        
       

Συνδιοργάνωση
Δήµος
Καρπενησίου,
Πολιτιστικοί Σύλλογοι
   Φουρνά, Βράχας και Κλειτσού
Χορηγός έκδοσης:
      Ηλίας Ντζιώρας