Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

Θέμα: «Αξιολόγηση δομών των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΑΤ»
10/03/2014
ΕΡΩΤΗΣH

Προς τον κ. Υπουργό
                                                       Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων

   
       

Μετά την διαθεσιμότητα των Δημοσίων υπαλλήλων, έρχεται η αξιολόγηση των δομών φορέων του Δημοσίου, να αποτελέσει το άλλοθι για τις απολύσεις στον  ευρύτερο Δημόσιο τομέα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, για την απόλυση 15.000 υπαλλήλων έως το τέλος του 2014.
Δεν μπορεί να εκληφθεί διαφορετικά, η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία, του έργου που αφορά την αξιολόγηση των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΑΤ και συγκεκριμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΕΛΓΑ, αφού θα διενεργηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, χωρίς να υπάρχει καμία στρατηγική από πλευράς του ΥΠΑΑΤ, για το πώς οι εποπτευόμενοι φορείς του θα αναπτυχθούν διευρύνοντας το έργο τους ενώ αντίθετα, ήδη εφαρμόζεται μια τακτική λειτουργικής τους συρρίκνωσης με μεταφορά τον αρμοδιοτήτων τους στον ιδιωτικό τομέα.

Τα παραπάνω έχουν προκαλέσει ήδη την έντονη ανησυχία υπαλλήλων που υπηρετούν στους εποπτευόμενους φορείς. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις καθώς η επιχειρούμενη αξιολόγηση α) γίνεται με πρόχειρο και αντιεπιστημονικό τρόπο που φανερώνει ότι μοναδική πρόθεση είναι να βρεθεί ο τρόπος να ώστε να απολυθούν εργαζόμενοι β) δεν τηρεί ούτε καν τα βήματα που προβλέπονται στην προκήρυξη του έργου, γ) αγνοεί μια σειρά από παράγοντες που αφορούν την φύση των υπηρεσιών που παρέχει και που δε μπορούν με οριζόντιο τρόπο να αξιολογηθούν, δ) το παραγόμενο από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έργο είχε διακυμάνσεις που δεν οφείλονταν στους εργαζόμενους αλλά σε αδυναμίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ -με ευθύνη του ΥΠΑΑΤ- καθώς προέκυψε ύστερα από πρόχειρη συνένωση φορέων με εκκρεμούσα έως και σήμερα την κατάθεση ιδρυτικού νόμου και επιπλέον μέχρι πρόσφατα δεν είχε οριστεί ούτε καν πρόεδρος για τον Οργανισμό.
Παράλληλα, τίθενται σοβαρά ερωτηματικά σε σχέση και με την διαδικασία ανάθεσης του έργου της αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων, αφού  η αναθέτουσα αρχή είναι ταυτόχρονα και αξιολογούμενος φορέας.

Επειδή η περίφημη αξιολόγηση έχει μετατραπεί σε διαδικασία εύρεσης εργαζομένων προς απόλυση.
Επειδή η αξιολόγηση των εποπτευόμενων φορέων καταλήγει να είναι προσχηματική αν δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός από πλευράς του ΥΠΑΑΤ που να αφορά την οργανωτική, λειτουργική και στελεχιακή ανάπτυξη των υπό αξιολόγηση φορέων με σκοπό την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.     Προτίθεται το Υπουργείο να αναστείλει τις διαδικασίες της προωθούμενης αξιολόγησης και να την επανεξετάσει σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και στη βάση ενός σαφούς επιχειρησιακού σχεδιασμού για κάθε φορέα που θα υπηρετεί τις ανάγκες παραγωγικής ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα;
2.     Στόχος της αξιολόγησης είναι η “αξιολόγηση” ή η διερεύνηση της εκχώρησης και άλλων αρμοδιοτήτων από το Δημόσιο σε ιδιώτες αφού στο φυσικό αντικείμενο της πράξης και συγκεκριμένα στην μεθοδολογία υλοποίησης, συμπεριλαμβάνεται η ‘διερεύνηση για το αν η πολιτική/αρμοδιότητα κάθε φορέα μπορεί να ασκηθεί καλύτερα από τον ιδιωτικό τομέα, ρυθμιζόμενη και ελεγχόμενη από τις αρμόδιες κρατικές αρχές’; Ο τρόπος εφαρμογής της  πολιτικής των εποπτευόμενων φορέων θα διερευνηθεί από μια ιδιωτική εταιρεία κατόπιν αιτήματος (και μάλιστα καλοπληρωμένου) από το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο;
3.     Είναι συμβατό η αναθέτουσα αρχή του έργου της αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΑΤ να είναι ταυτόχρονα και αξιολογούμενος φορέας;Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Κοδέλας

Βαγγέλης Αποστόλου