Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Θέμα: Παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας στα γήπεδα, Κερασοχωρίου, Παλαιοκατούνας, Γρανίτσας, Ραπτόπουλου, Δ. Φραγκίστας.
ΠΡΟΣ:
ΕΠΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΚΟΙΝ:
1.       Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
2.       Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδος – Θεσσαλίας


Δια της παρούσης σας κάνουμε γνωστό ότι από την πλευρά του Δήμου Αγράφων παρότι δεν ενημερώθηκε ΠΟΤΕ επισήμως για τα αποτελέσματα του Ελέγχου, που διενεργήθη στις 4-12-2013, από 5μελή Επιτροπή της οποίας ήμουν μέλος, έχουν δρομολογηθεί όλες οι υποδεικνυόμενες παρεμβάσεις από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των γηπέδων του Δήμου Αγράφων, προκειμένου αυτά να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις με βάση την υπ΄αριθμ. 856/101244/10-6-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, αλλά και τις κείμενες από το νόμο διατάξεις. 

Ως εκ τούτου και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά το πρωτάθλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη και με δεδομένη την αδυναμία των Σωματείων να υποβληθούν σε μια ανυπέρβλητη δοκιμασία, αιτούμεθα την χορήγηση προσωρινής αδείας λειτουργίας των γηπέδων μέχρι την λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της τρεχούσης περιόδου.

Η Αντιδήμαρχος


Φεγγούλη Βασιλική