Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περιφερειακού Συμβουλίου


Σας προσκαλούμε στην 1η (ΕΙ ΙΚΗ) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11.30π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), με το ακόλουθο θέμα:
ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και της
Εκτελεστικής Επιτροπής, σε ότι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης,
την οικονομική κατάσταση και τη #ιοίκηση της Περιφέρειας. Παρουσίαση της ετήσιας
έκθεσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.(Ν.3852/10,
αρθ.185).

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία , 14 Ιανουαρίου, 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΆΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010
ΠΡΟΣ : 1.Μέλη Επιτροπής Περιφερειακής
Ταχ. /νση : Υψηλάντου 1 ιαβούλευσης Π.Σ.Ε.
Τ.Κ : 35100 Λαμία 2. ήμαρχοι ήμων της Π.Σ.Ε.
Πληροφορίες : Γαμβρογιάννη Χ. 3. Εκπρόσωποι Πολιτικών Κομμάτων
Τηλέφωνο : 22313-51272
Email : gram_per_symvouliou@pste.gov.gr
Ελληνική