Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη όπως προβλέπετε από το άρθρο 67 του δημοτικού κώδικα περί σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αιτήσεως του 1/3 των μελών του ως εξής :

                            ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
                                                                                               ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
                                                                                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

     ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                              
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ                                                                   
             Δ.Σ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                 
          ΤΗΛ: 6974437507ΘΕΜΑ: Εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη όπως προβλέπετε από το άρθρο 67 του δημοτικού κώδικα περί σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αιτήσεως του 1/3 των μελών του ως εξής :

Θέμα 1. Άμεση απόδοση αντιγράφων όλων των χρηματικών ενταλμάτων που κόπηκαν το 2013 στον επικεφαλή της μειοψηφίας.
 
Θέμα 2. Η κατάσταση οφειλών όπως ημερομίσθια εργατών και μηχανημάτων του δήμου από 01/01/2011 έως και σήμερα να έρθει αναλυτικά στο δημοτικό συμβούλιο.

Θέμα 3. Δρομολόγηση διαδικασίας τακτοποίησης των παλαιών οφειλών των καποδιστριακών δήμων από την συναίνεση των οποίων προέκυψε ο νέος καλλικρατικός δήμος Αγράφων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι :

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΛΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ