Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Πιλοτικός ο Δήμος Καρπενησίου Ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ΕλλάδαΚαρπενήσι, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας την οποία παρέχει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα στην Ελληνική Κυβέρνηση, σε θέματα Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, συμφωνήθηκε ένα σχέδιο δράσης, υπό τη μορφή ενός οδικού χάρτη με τίτλο «Ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα», ο οποίος θα περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις αφενός σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και αφετέρου σε θέματα βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων των Δήμων, όπως: Διαχείριση – χρησιμοποίηση κοινοτικών πόρων, κοινωνική πολιτική, χωροταξία – περιβάλλον, διαχείριση απορριμμάτων κ.α.

Ο οδικός χάρτης υπεγράφη τον Απρίλιο του 2012 και συμφωνήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα και του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας και Τεχνολογίας.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην υλοποίηση οριζόντιων – οργανωτικών  δράσεων, χρηματοδοτείται απευθείας από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31Ιουλίου 2014.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα ανά σκοπό του έργου είναι τα παρακάτω:
α. Αναδιοργάνωση Δομών και Διαδικασιών (Καταγραφή και μοντελοποίηση διαδικασιών και προτάσεις απλούστευσης αυτών, που, τελικά, θα οδηγήσουν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
β. Ενδυνάμωση Δήμων για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη νέα προγραμματική περίοδο (Ενδυνάμωση της ικανότητας επιχειρησιακού σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο).
3. Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να διαχυθούν και να εφαρμοσθούν στο σύνολο των ΟΤΑ της χώρας (Δημιουργία Εγχειριδίων με βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις βελτίωσης).
Ο Δήμος Καρπενησίου αποτελεί έναν από τους πέντε πιλοτικούς  Δήμους σε όλη την Ελλάδα, που συμμετέχουν στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα». 
Σήμερα, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκαν το Δήμο Καρπενησίου, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη από μία σειρά συναντήσεων με τη συμμετοχή της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου και επιλεγμένων ομάδων εργασίας που δύνανται να προσφέρουν τεχνογνωσία στα ανωτέρω θεματικά πεδία.
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου δήλωσε: «Το γεγονός ότι, για ακόμη μία φορά, ο Δήμος Καρπενησίου έχει επιλεγεί ως Πιλοτικός Δήμος για τη συνδιαμόρφωση του σχεδίου  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα», αποτελεί αναγνώριση της δουλείας μας σε ολόκληρη της Ελλάδα. Είναι μεγάλη μας τιμή να συνεργαζόμαστε απευθείας με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συνδράμουμε με τη δική μας εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας την οποία παρέχει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα στην Ελληνική Κυβέρνηση, σε θέματα Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Καρπενησίου είναι όντως «Δήμος Πρότυπο» και η επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».