Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Τελευταία συνεδρίαση για το 2013 στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, όπου ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς προανήγγειλε πως στην επόμενη συνεδρίαση του Ιανουαρίου θα ανακοινώσει τις προθέσεις του για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαίου. 

Λαμία 19-12-2013

                                             
                                
ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στη Λαμία η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ξεκίνησε με συζήτηση για διάφορα θέματα πριν την ημερήσια διάταξη.
Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, αφού έδωσε τις ευχές του για τις γιορτές, αναφέρθηκε :
-          Στην επόμενη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, στην οποία θα γίνει ο απολογισμός της πρώτης αιρετής περιφερειακής θητείας και ταυτόχρονα ο κ. Περγαντάς θα ανακοινώσει τις προθέσεις του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαίου.
-          Στη δρομολόγηση ενεργειών για να αξιοποιηθούν τα κονδύλια του Jessica στη Στερεά Ελλάδα , και μέσω του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής Διοικητηρίου στη Λαμία, για το οποίο υπάρχει επικαιροποιημένη προμελέτη.
-          Στην υιοθέτηση τριών ψηφισμάτων, που εγκρίθηκαν από το περιφερειακό Συμβούλιο και συγκεκριμένα :

1.      Καμιά διακοπή ρεύματος σε φτωχούς και ανήμπορους
2.      Αντίθεση στα χαράτσια στην αύξηση της φορολόγησης των μικροιδιοκτητών, καθώς και προστασία τους από τους πλειστηριασμούς.
3.      Αντίθεση στις επιλογές της κυβέρνησης για αύξηση των διοδίων. Ειδικότερα απαιτούμε :
-          Τη ριζική αναθεώρηση των συμβάσεων
-          Τη δραστική μείωση του ύψους των διοδίων συνολικά
-          Την εξαρχής αναδιαπραγμάτευση όλων των συμβάσεων, με στόχο να υπηρετείται πραγματικά το δημόσιο συμφέρον
Και διεκδικούμε :
Την υλοποίηση ολόκληρου του έργου της Ε-65, όπως αρχικά είχε σχεδειαστεί σε ολόκληρη τη διαδρομή Λαμία- Ξυνιάδα- Τρίκαλα- Γρεβενά.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η σύσταση Περιφερειακού Συμβουλίου έρευνας και καινοτομίας Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης ανάμεσα στους κύριους πρωταγωνιστές του συστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας, δηλαδή τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση για το σχεδιασμό και το συντονισμό της πολιτικής για την καινοτομία και την έρευνα στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.
Άλλωστε, μια από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ 2020, είναι η ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία (έξυπνη ανάπτυξη), η προώθηση μιας πιο πράσινης και αποδοτικής στη χρήση πόρων οικονομίας (διατηρήσιμη ανάπτυξη) αλλά και μιας οικονομίας με υψηλή απασχόληση που να επιτυγχάνει εδαφική και κοινωνική συνοχή (ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς) , επιδίωξη της Περιφέρειας στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος 2014-2020 είναι να αποτυπωθούν όλες οι δυνατότητες και οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας.
Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας και τα μέσα, τα εργαλεία και τις πολιτικές της νέας περιόδου, όπως :
-          Τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
-          Το πρόγραμμα συνοχής 2014-2020
-          Το πρόγραμμα Horizon 2020 για την τόνωση των επενδύσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας
προχωρά στη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, που θα λειτουργεί σαν συμβουλευτικό όργανο της Περιφέρειας και θα επεξεργάζεται ζητήματα που σχετίζονται με την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Στερεάς Ελλάδας. Το Συμβούλιο θα προτείνει και θα γνωμοδοτεί για το σχεδιασμό δράσεων καινοτομίας για την ενίσχυση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας και την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Επιπλέον, θα παρακολουθεί την υλοποίηση της στρατηγικής και θα προτείνει αλλαγές και αναθεωρήσεις κατά περίπτωση. Τέλος, θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την κινητοποίηση του παραγωγικού και ερευνητικού – εκπαιδευτικού δυναμικού της Περιφέρειας επιδιώκοντας την ενεργή συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.