Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1
35100 ΛΑΜΙΑ                                                                    

Λαμία 15-11-2013

ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας :
Ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού 2014 και τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης.Πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στη Λαμία οι δυο διαδοχικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου : Ειδική για την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας έτους 2014 και Τακτική με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε ότι αφορά την Ειδική Συνεδρίαση, συζητήθηκε και εγκρίθηκε το μοναδικό θέμα του προϋπολογισμού, ο οποίος συντάχθηκε με τα εξής χαρακτηριστικά :

-          Το σύνολο εσόδων – εξόδων ανέρχεται στα 179.878.620 €, εκ των οποίων τα 140.920.459 € αφορούν δημόσιες επενδύσεις, ενώ μειωμένες είναι οι λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας.
-          Τα προνοιακά επιδόματα (μεταβιβαστικές πληρωμές) που αφορούν νεφροπαθείς διατηρούνται περίπου στο ίδιο ύψος με τη χρήση 2013 και μάλιστα γίνονται όλες οι ενέργειες εκ μέρους της Περιφέρειας να λαμβάνονται έγκαιρα.
-          Το σύνολο της επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για έργα και δράσεις της Περιφέρειας, καθώς και επενδυτικές δαπάνες στις Περιφερειακές Ενότητες  διατηρείται στο ίδιο ύψος με το 2013, ενώ μικρή μείωση 7% των ΚΑΠ αφορά τις λειτουργικές δαπάνες.
-          Η διαμόρφωση του προϋπολογισμού εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και είναι πλήρως ισοσκελισμένος σε πραγματικά νούμερα, γεγονός που επισημαίνεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς ανέλυσε τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού του 2014, και αναφέρθηκε στα βασικά έσοδα για τις δημόσιες επενδύσεις, δηλαδή κυρίως για έργα,  που προέρχονται από τους ΚΑΠ, το ΕΣΠΑ και τις Συλλογικές Αποφάσεις και κυρίως το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766).
Όπως επεσήμανε ο κ. Περγαντάς, « οι πληρωμές από το ΕΣΠΑ και την ΣΑΕΠ 766 γίνονται ομαλά και μάλιστα, έχουμε προσπαθήσει πολύ για την εξομάλυνση των χρηματοροών για πολλά προγράμματα εθνικών πόρων, όπως η ΣΑ 066 και το Πίνδος, που χρηματοδοτούνται πλέον κανονικά.
Και βέβαια πρέπει να αναφερθεί πως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πληρώνει κανονικά και δεν έχει οφειλές. Με καλή οργάνωση στην οικονομική διαχείριση και συνεχή παρακολούθηση των πιστώσεων, η Περιφέρεια συνεισφέρει με ρευστότητα σε προμηθευτές, κατασκευαστές, συναλλασσόμενους και εν γένει στην αγορά.

Γενικά για το 2014, στον προϋπολογισμό μας προβλέπουμε μειωμένες λειτουργικές δαπάνες και συγκράτηση των σχετικών εξόδων, ενώ για τις επενδύσεις αξιοποιούμε στο έπακρο όλους τους διαθέσιμους πόρους για να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τα έργα που έχει ανάγκη η Στερεά Ελλάδα.

Οφείλουμε λοιπόν όλοι, με αίσθημα ευθύνης να ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Να εγκρίνουμε δηλαδή το βασικό εργαλείο λειτουργίας της Περιφέρειάς μας, που θα μας επιτρέπει να δίνουμε χρήματα, μεταξύ των άλλων, για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τη μεταφορά των μαθητών και την τοπική αγορά. Να δηλώσουμε όλοι ότι θέλουμε να λειτουργήσουμε ομαλά, κανονικά, διεκδικώντας παράλληλα τα κονδύλια που μας οφείλει το κράτος καθώς και περισσότερα χρήματα από το ΕΣΠΑ. Άλλωστε το ΕΣΠΑ ως Περιφερειακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας το διαχειριζόμαστε απολύτως αποτελεσματικά, και έχουμε το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης στη χώρα που αγγίζει το 84 %. Κι αυτό το ποσοστό δεν είναι ενταγμένα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν. Είναι δαπάνες, είναι πληρωμές, είναι δηλαδή τα πραγματικά χρήματα που διαχέονται στην αγορά. Είναι χρήματα με τα οποία υλοποιούνται έργα και γίνονται δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, όπως τα ΤΟΠΣΑ, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στις Περιφερειακές Ενότητες, με δεκάδες ωφελούμενους ανέργους συμπολίτες μας. Παράλληλα έχουμε πάρει δημόσια δαπάνη 18 εκ € στη Στερεά Ελλάδα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στους τομείς του τουρισμού και της μεταποίησης. Στο πρόγραμμα αυτό έχουμε ολοκληρώσει την αξιολόγηση και προχωράμε προς υλοποίηση, διεκδικώντας ακόμα περισσότερα κονδύλια, ακόμα ψηλότερη δημόσια δαπάνη. Δουλεύουμε αποτελεσματικά, προγραμματίζουμε και διεκδικούμε με στόχο να υλοποιήσουμε και να πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο μας και τους πολίτες».

Στη συνέχεια στην τακτική συνεδρίαση συζητήθηκαν πολλά θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων :
-          Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στην κοιλάδα των Μουσών» στην Ασκρη Βοιωτίας.
-          Η τροποποίηση προγραμμάτων έργων ΚΑΠ, με στόχο τον εξορθολογισμό τους, καθώς και την ένταξη νέων αναγκαίων έργων στις Περιφερειακές Ενότητες.
-          Η πρόταση για αύξηση του ορίου πιστώσεων  στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), καθώς και στις ΣΑΕΠ 066 και 166. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν έργα που εξελίσσονται ομαλά και συνεπώς η Περιφέρεια επιδιώκει την έγκαιρη δέσμευση εθνικών πόρων προκειμένου να διασφαλίσει και την ομαλή χρηματοροή και συνέχιση των εργασιών.