Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς ομιλητής σε εκδήλωση των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών στις Βρυξέλλες για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών.

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                         Λαμία  09-10-2013
             ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς ομιλητής σε εκδήλωση των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών στις Βρυξέλλες για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών.

Την Τετάρτη  9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων OPEN DAYS που έχουν καθιερωθεί ως η σημαντικότερη εκδήλωση των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών στις Βρυξέλλες, η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία  με αντίστοιχους φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και την Πορτογαλία οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα για την  καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων.


Στην τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης τόνισε: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιμετωπίζει τα θέματα των υδατικών πόρων ως μια ευκαιρία, όχι μόνο ορθολογικής διαχείρισης των υποδομών και βιώσιμης αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων, αλλά και ως ένα μέσο για την προαγωγή "έξυπνης εξειδίκευσης". Η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της Περιφέρειας, εκτιμώ ότι θα καταστεί μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης για τη Στερεά Ελλάδα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας δεδομένου ότι οι διαθέτει μεγάλο αριθμό θερμών πηγών σε διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα (ορεινό, πεδινό, παραλίμνιο, παραθαλάσσιο) που έρχεται στην επιφάνεια χωρίς ειδικές τεχνικές εγκαταστάσεις.
Η προσέγγιση αυτή, εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας προκειμένου να  δημιουργήσει θέσεις εργασίας και αυτό γιατί η Στερεά Ελλάδα έχει τις περισσότερες και ποιοτικότερες θερμές πηγές στη χώρα.

Για αυτό το λόγο, η Περιφέρειά μας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των ιαματικών πηγών και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων που πρέπει να γίνουν με όρους σύγχρονους και αποδοτικούς. Θα χρησιμοποιήσουμε τους Κοινοτικούς πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014-20), με αποτελεσματικό τρόπο, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στον ιαματικό τομέα, που θα βασίζονται σε συνέργειες εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων, καθώς και στη Συνεργασία μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, θα υπάρχει ένας βασικός δημόσιος έλεγχος»

Ολοκληρώνοντας ο Περιφερειάρχης την τοποθέτηση του επεσήμανε: «Συμφωνούμε, πιστεύω όλοι, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τη συνοχή πρέπει να έχει ως στόχο τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Θα πρέπει, όμως, κατά τη γνώμη μου, να επικεντρωθεί σε ενέργειες υψηλής Κοινοτικής προστιθέμενης αξίας, όπως οι υδατικοί πόροι, και να εμπλακούν ακόμη περισσότερο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των έργων. Πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή διάσταση της πολιτικής συνοχής. Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις θα είναι αποτελεσματικότερες όταν θα  υλοποιούνται περισσότερο αποκεντρωμένα και αυτό σύμφωνα με τις αρχές της ορθής διακυβέρνησης.»

Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που οργανώθηκε από την  Περιφέρεια  της Βενετίας στην οποία συμμετείχε και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με έκθεση τοπικών προϊόντων και προβολή ως Τουριστικού προορισμού με έμφαση στον Ιαματικό τουρισμό σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά και βυζαντινά  μνημεία καθώς και τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα που παράγονται στη Στερεά Ελλάδα.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς εξέφρασε  την ικανοποίηση του για την επιτυχία των εκδηλώσεων και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία τους,  ως σημείο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και τουριστών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχοντας ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.