Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με αποφάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1
35100 ΛΑΜΙΑ                                                                    

Λαμία 1-10-2013


                                                                 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με αποφάσεις για : το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2014, την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών σε περιοχές με υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας προϋπολογισμού 150.000 €, τα μαθητικά δρομολόγια με δέσμευση πιστώσεων 29.100.000 € και προγράμματα νέων και συνεχιζόμενων έργων.


Ακόμα εγκρίθηκαν ψηφίσματα όπου το Περιφερειακό Συμβούλιο :
-          Αποφασίζει στο εξής να μην καλέσει, να μην αποδεχτεί και να μην συζητήσει με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής
-          Διεκδικεί τη συνέχιση της δημόσιας δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών με τη συνέχιση της λειτουργίας των πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ

Με πολλά και σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ανάμεσά τους συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν :

Η έγκριση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2014.

Έγκαιρα και συγκροτημένα ξεκινούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας την προετοιμασία υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το 2014, με στόχο να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, λύνοντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.
Σημαντικό εφόδιο στην επιτυχία του προγράμματος του 2014 αποτελεί η πολύ καλή εφαρμογή της κουνουποκτονίας τη φετινή χρονιά, με την οποία μέσω ενεργειών εδάφους και αεροψεκασμών έγιναν παρεμβάσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Μέσα στα όρια των περιοχών βρίσκονται 25.000 στρέμματα φυσικά συστήματα, 9.000 στρέμματα ορυζώνες, 4.500 χιλιόμετρα κανάλια-ρέματα, 1.000 διαφορετικές εστίες, ενώ αστικές παρεμβάσεις έγιναν σε 197 κατοικημένες περιοχές της Περιφέρειας.
Παράλληλα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη επεξεργαστεί, καταγράψει και προωθούν προς το Υπουργείο προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν στενή συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας.

Η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) για την παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές με υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα.

Σκοπός της σύμβασης είναι η συνέχιση για δεύτερο χρόνο της μελέτης της δομής του παράκτιου οικοσυστήματος για έναν πλήρη ετήσιο κύκλο με συστηματικές δειγματοληψίες, αναλύσεις φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων νερών.
Οι μετρήσεις θα γίνουν σε 2 σταθμούς στον Μαλιακό κόλπο, 1 σταθμό στον κόλπο της Αταλάντης, 1 σταθμό στον όρμο της Λάρυμνας, 1 σταθμό στο Αλιβέρι, 1 σταθμό στο Μαρμάρι, 2 σταθμούς στον Κορινθιακό κόλπο και 1 σταθμό στο Δίαυλο Ωρεών.

Σύμφωνα με το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί τη μελέτη με 73.800 €.

Η έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2013-2014.

Πρόκειται για ένα συνολικό πρόγραμμα τουριστικής προβολής, που αφορά όλη την Περιφέρεια, συνολικού προϋπολογισμού 150.000 € και επιμερίζεται σε δράσεις που ενδεικτικά αφορούν :
-          Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού
-          Ενέργειες διαφήμισης και προβολής, με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο
-          Εκδόσεις πολύγλωσσων οδηγών, χαρτών και θεματικών εντύπων

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας θα υλοποιηθεί συνδυαστικά με αντίστοιχα προγράμματα του ΕΣΠΑ, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας του τόπου και τη διαμόρφωση νέας δυναμικής του τουριστικού προϊόντος.

Την έγκριση θεμάτων που αφορούν τα μαθητικά δρομολόγια.

Στόχος της Περιφέρειας είναι να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι μεταφορές των μαθητών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Έτσι στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκαν, στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου :
-          παρατάσεις υφιστάμενων συμβάσεων, ανασύσταση αυτών σε περιπτώσεις που απαιτείται, καθώς και ανάθεση νέων με άμεσες, απλοποιημένες διαδικασίες
-          Δαπάνες και πιστώσεις για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015, συνολικού ύψους 29.100.000 €, προκειμένου οι μαθητές να μεταφέρονται με όλους τους δυνατούς τρόπους που προσδιορίζονται από το Νόμο στα σχολεία τους.

Την έγκριση προγραμμάτων έργων Συλλογικών Αποφάσεων και ΚΑΠ, προκειμένου :
-          να ενταχθούν και να υλοποιηθούν νέα έργα στις περιφερειακές ενότητες
-          να ανακατανεμηθούν πιστώσεις έτσι ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα τα ήδη ενταγμένα και συνεχιζόμενα έργα.

Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε :

-          Ψήφισμα για τις εξελίξεις σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, σύμφωνα με το κείμενο :
«Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών σχετικά με την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και τις διασυνδέσεις της με εγκληματικά κυκλώματα και με τον κρατικό μηχανισμό δεν ξαφνιάζουν κανέναν.
Αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα και το ρόλο της Χρυσής Αυγής ως ναζιστικό μόρφωμα, ακραία φωνή του κεφαλαίου και του συστήματος, ορκισμένο εχθρό του λαού.
Ο λαός οφείλει να επαγρυπνεί. Κανένας εφησυχασμός. Η πάλη της κοινωνίας είναι αυτή που μπορεί να απομονώσει και να ξεριζώσει τη Χρυσή Αυγή. Να βάλει τέρμα στο σ΄συστημα που τη γεννά και τη θρέφει.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει στο εξής να μην καλέσει, να μην αποδεχτεί και να μην συζητήσει με εκπροσώπους της.»

-          Ομόφωνο ψήφισμα για την αναγκαιότητα συνεχούς λειτουργίας των πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ, υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα παροχής δημόσιας δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους πολίτες.