Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΥΠΟΝΙ ΥΓΕΙΑΣ»Καρπενήσι, 24 Σεπτεμβρίου 2013


Ο Δήμος Καρπενησίου θα ήθελε να ενημερώσει τους δημότες του πως Το Υπουργείο Υγείας, με την υλοποίηση του Προγράμματος «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης», δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης στους πολίτες (και στα προστατευόμενα μέλη τους) που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.
Μέσω του Προγράμματος, εκδίδεται ένα Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ) που παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πιο συγκεκριμένα:

                        Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς
                        Δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις (κατόπιν παραπομπής από ιατρό).

Ο ωφελούμενος θα επιλέγει το φορέα του Δημοσίου, την ιδιωτική μονάδα ή τον ιδιώτη ιατρό, επαγγελματία υγείας (πάροχος υπηρεσιών), στον οποίο θα απευθύνεται για να εξυπηρετηθεί.
Υπάρχουν δυο κατηγορίες ΕΕΠ:
1.      Γενική
2.      Κύησης (για εγκύους σε οποιοδήποτε μήνα της κύησης)

Πληροφορίες για τους δικαιούχους και τις παροχές του Προγράμματος δίνονται στην ιστοσελίδα του: www.healthvoucher.gr. Ο παρών οδηγός επικεντρώνεται στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε δικαιούχος για την απόκτηση του ΕΕΠ.
Οι δικαιούχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση, τα στοιχεία της οποίας επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των Ταμείων του ΕΟΠΥΥ και τα φορολογικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η απάντηση (θετική ή αρνητική) δίνεται άμεσα από το σύστημα.
Η αίτηση αφορά:
1.      άτομα που ήταν άμεσα ασφαλισμένα σε έναν από τους κλάδους υγείας των ΦΚΑ που υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα (άμεσα δικαιούχοι),

2. προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς των άμεσα ασφαλισμένων (έμμεσα δικαιούχοι).
Το Πρόγραμμα δεν αφορά άτομα που δεν υπήρξαν ποτέ ασφαλισμένοι.
Σημείωση: Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης εκδίδεται άπαξ, είναι ατομικό και καλύπτει αποκλειστικά και μόνο το άτομο για το οποίο εκδόθηκε. Προκειμένου να λάβουν Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης προστατευόμενα μέλη της οικογένειας ενός άμεσα δικαιούχου θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε ένα από αυτά.
Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά:

1. είτε από τον άμεσα δικαιούχο
2. είτε για λογαριασμό του άμεσα δικαιούχου από υπάλληλο ΚΕΠ.
Στην περίπτωση θετικής απάντησης μπορεί να εκτυπωθεί άμεσα το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης, είτε να αποσταλεί στην θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο ωφελούμενος.
Η εκτύπωση του ΕΕΠ δεν είναι υποχρεωτική, καθώς το εισιτήριο και η ισχύς του φαίνεται ηλεκτρονικά. Συνιστάται όμως να εκτυπώνονται τα ΕΕΠ για την διευκόλυνση των συναλλαγών των ωφελούμενων με τους συνεργαζόμενους παρόχους υγείας.
Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν έχει εκτυπωθεί ή έχει απολεσθεί ή στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη επανεκτύπωσης, το σύστημα δίνει την δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης του ΕΕΠ. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω στον παρόντα οδηγό.
Προσοχή: Για την χρήση των παροχών του ΕΕΠ είναι απαραίτητο ο άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενος, να έχει μαζί του και να παρουσιάσει στον πάροχο υγείας την ταυτότητα ή διαβατήριο τον αριθμό του οποίου καταχώρησε στην αίτησή του αλλά και να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του (ή να έχει μαζί του το ΕΕΠ του ή κάποιο άλλο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Καρπενησίου.