Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Δήμος Καρπενησίου προσκαλεί όλους τους δημότες, τους παραγωγικούς φορείς και τους συλλόγους σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καρπενησίου προσκαλεί όλους τους δημότες, τους παραγωγικούς φορείς και τους συλλόγους σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα:

Προετοιμασία και Διαβούλευση για την προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10:30
     στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Καρπενήσι.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν Ακαδημαϊκοί, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Στελέχη της ΕΕΤΑΑ
καθώς επίσης και Στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής