Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αγράφων.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αγράφων.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013, για τη χειμερινή περίοδο Οκτώβριος 2013 – Ιανουάριος 2014.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δύναται να υλοποιηθούν παρατίθενται στο παράρτημα της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.Η αίτηση υποβάλλεται με τους ακόλουθους τρόπους :
• Αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimos-agrafon.gr είτε
• Παραδίδεται ιδιοχείρως στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.
• Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.dimos-agrafon.gr και σε έντυπη μορφή στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων ολόκληρου του Δήμου, ανάλογα με τα τμήματα που θα δημιουργηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αρωνιάδα Ελένη-Ευαγγελία, Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου στον τομέα Παιδείας, Πολιτισμού & Επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 22373 51318 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimos-agrafon.gr.

Η Αναπληρωτής Δήμαρχος
Βασιλική Φεγγούλη