Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013, Καρπενήσι


10.30 - 11.00

Καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Καρπενησίου
κ.  Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα κ. Δημήτρη Τσιαντή

11.00 - 11.15
Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των Δήμων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, τοποθέτηση από τον Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Άγγελο Κότιο και τον χωροτάκτη-περιφερειολόγο, Υπ. Διδάκτωρα Παν. Πειραιά και πρ. σύμβουλο του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Μ. Κουτουλάκη
(παρουσίαση του ευρωπαϊκού πλαισίου υπό το πρίσμα της αξιοποίησης και εφαρμογής των εργαλείων της εδαφικής-χωρικής ανάπτυξης. Σύντομη αναφορά στις βασικές κατευθύνσεις του σχεδιασμού, τα βήματα και το ρόλο των εμπλεκομένων στην τοπική ανάπτυξη στο σχεδιασμό μιας συνεκτικής τοπικής στρατηγικής)11.15 - 11.30
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020, τοποθέτηση από τον Καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
11.30 – 12.00
Η Ευρυτανία ενόψει της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, ωρίμανση ειδικού προγράμματος χωρικής ανάπτυξης, τοποθέτηση από το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Καρπενησίου κ. Αριστείδη Τασιό

12.00 - 12.30

Διευκρινιστικές Ερωτήσεις


12.30 - 13.30

Τοποθετήσεις - Παρεμβάσεις Συμμετεχόντων
 Συζήτηση


Συντονισμός - Σχολιασμός, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)  κ. Ράλλη Γκέκα


13.30 - 14.00


Συμπεράσματα και Επόμενα Βήματα

14.00
Λήξη Εργασιών