Δευτέρα 13 Μαΐου 2013

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αγράφων στο Κερασοχώρι
Πληροφορίες :                                                                                                     192 Χρόνια
Δήμος Αγράφων                                                       
    

                     Ελεύθερη πατρίδα

Τηλ. : 2237351320-51318                                                                                      
ΦΑΞ : 2237351313        
                                                                                                                                                       

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
                                                                                                                                                          Τετάρτη  15  Μαΐου 2013
            Σας προσκαλούμε  στην εκδήλω-                                                                            Ώρα  09: 00 π.μ.
            ση  που   διοργανώνει   ο  Δήμος                                                                              Προσέλευση προσκεκλημένων
            Αγράφων       στο   Κερασοχώρι ,                                                                              Ώρα  09: 15 π.μ.
            στις 15  Μαΐου   2013    για  την                                                                              Επιμνημόσυνη Δέηση
            συμπλήρωση  192 χρόνων, από                                                                              Ώρα  09: 30 π.μ.
            την κήρυξη    της  επανάστασης                                                                             Κατάθεση Στεφάνων
            του    1821   από τον Ευρυτάνα                                                                               Ώρα  09: 45 π.μ.
            αρματολό     ΚΩΣΤΑ     ΒΕΛΗ                                                                               Προσφώνηση από την Αντιδήμαρχο του Δήμου
            που έγινε  στο  Κεράσοβο στις                                                                                  Αγράφων κα. Φεγγούλη Βασιλική
            10 Μάη 1821.                                                                                                                        Ώρα  10: 00 π.μ.-10:15 π.μ.
Πανηγυρικός ημέρα από την κα. Βίτσα Μαρία   καθηγήτρια Γυμνασίου – Λ.Τ Κερασοχωρίου  
                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                             Ώρα  10: 15 π.μ.
                                                                                                                                                Εθνικός Ύμνος
                                                                                                                                                Ώρα  10: 30 μ.μ.
                Δημήτριος  Τάτσης                                                                Τέλος Εκδήλωσης