Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Επιτυχής η Ημερίδα από την ΑΝΔΙΑ, τον ΟΑΣΕ και το Επιμελητήριο Ευρυτανίας στη Γρανίτσα Δήμος Αγράφων
Ο Δήμος Αγράφων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΝΔΙΑ, το Επιμελητήριο Ευρυτανίας και τον ΟΑΣΕ πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα στη Γρανίτσα την περασμένηΔευτέρα 8 Απριλίου 2013.
Η ημερίδα έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, ενώ ικανοποιητικός ήταν ο αριθμός των ενδιαφερομένων που την παρακολούθησαν.

Το θέμα της ημερίδας αφορούσε αγρότες, επαγγελματίες και άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στα Προγράμματα και να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στα μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013.
Στην ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 2007-2013) Άξονας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας».
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία διαφορετικά μέτρα. Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες». Μέτρο 312 «Στήριξη της Δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων».
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α)
Μετά το χαιρετισμό της αντιδημάρχου Αγράφων κ. Βασιλικής Φεγγούλη, το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας κ. Χρήστος Τσάμπρας, ενώ στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΔΙΑ κ. Μιχάλης Παππέ, αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα, ενώ εξήγησε πως μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Τέλος, το λόγο πήρε ο Υπεύθυνος του ΟΑΣΕ στο Νομό Ευρυτανίας κ. Γιάννης Σακαβέλας, ο οποίος αναφέρθηκε στα τρία νέα μέτρα της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης – Άξονας 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα θα πρέπει να απευθυνθούν στην ΑΝΔΙΑ ( τηλ. 2231067498 site: www.andia.gr) και στον ΟΑΣΕ (τηλ. 2231050565).
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ακόμη οι Αντιδήμαρχοι Αγράφων Νατάσα Κοφίνη και Πάνος Παπαδήμος, αρκετοί πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων καθώς και αρκετοί νέοι που ενδιαφέρθηκαν για να ενημερωθούν περαιτέρω.