Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΥΑΚ- ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                             Καρπενήσι 04 Απριλίου 2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ      
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                           

E-mail : bkarfis@otenet.gr                                                          
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Τμήμα ύδρευσης Αποχέτευσης
Θέμα :Χορήγηση στοιχείων –Αρχειοθέτηση, φύλαξη αρχείων
Το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ευρυτανικά νέα» μας θύμισε (το είχαμε ξεχάσει) τα αναφερόμενα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών που δεν έχουν βέβαια βάση, μετατρέπουν όμως τις υποψίες που εκφράσαμε στο από 03.04.2013 έγγραφό μας προς το Δήμο, σε ασφαλές συμπέρασμα.

Σύμφωνα πάντα με τον αντιδήμαρχο το «έλλειμμα» όπως αποκαλείται στην ΔΕΥΑΚ των 143.359,25 ευρώ δημιουργήθηκε από το 1994 έως το 2010 (1994=3.436,16ευρώ /1995 =20.269,27ευρώ /1996= 15.059,86ευρώ /1997=13.625,22 ευρώ /1998=16.700ευρώ /1999=10.991ευρώ /2000=1.705ευρώ /2001=3.981ευρώ /2002=1.911ευρώ /2003=2.786ευρώ /2004=16.042 ευρώ /2005=7.775ευρώ /2006=6.418ευρώ /2007=4.365ευρώ /2008 =16.835ευρώ /2009 =4.886ευρώ /2010=2.566ευρώ).
Αν παρατηρήσει κάποιος οι διαφορές που προκύπτουν σύμφωνα με το κύριο αντιδήμαρχο μεταξύ της Εμπορικής Διαχείρισης και της Γενικής Λογιστικής ανά έτος από το 1994 μέχρι και το 1997, δηλαδή όταν δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η λειτουργία του προγράμματος Εμπορικής Διαχείρισης, συμπίπτουν απόλυτα ανά έτος από το 1994 έως το 1997 με τα αντίστοιχα υπόλοιπα (31.12 ανά έτος) της Γενικής Λογιστικής του λογαριασμού πελατών ύδρευσης αποχέτευσης στην σελίδα 28 της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών (η οποία δεν αναφέρει τα στοιχεία του αντιδημάρχου).  Το γεγονός αυτό οδηγεί με απόλυτη ακρίβεια στο συμπέρασμα ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών πελατών ύδρευσης αποχέτευσης από το 1994 έως το 1997 ύψους 52.390,51 δεν μεταφέρθηκαν ως υπόλοιπο απογραφής (εκκίνησης) στην εφαρμογή της Εμπορικής Διαχείρισης από την Γενική Λογιστική και η περιβόητη διαφορά «έλλειμμα» θα πρέπει να μειωθεί κατά 52.390,51 ευρώ με τακτοποιητική εγγραφή, πέραν της μείωσης επίσης της διαφοράς «ελλείμματος» την οποία σας επισημάναμε στο από 03.04.2013 έγγραφο ύψους  47.251,64 ευρώ η οποία θα πρέπει επίσης να τακτοποιηθεί μετά από αναλυτικό έλεγχο ανά πελάτη μείωσης, που σας προτείναμε στο Β1,2 του σχετικού μας εγγράφου. Μια μικρή παρατήρηση στην εισήγηση του αντιδημάρχου είναι το γεγονός ότι το άθροισμα των διαφορών ανά έτος από το 1994 έως το 2010 ανέρχεται σε ποσό 149.350,00 ευρώ, ενώ η διαφορά που ερευνούμε ανέρχεται σύμφωνα με τους ορκωτούς σε 143.359,25!!
Η ίδια ανάλυση θα πρέπει να γίνει και για το υπόλοιπο διάστημα από το έτος 1998 μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογή της εμπορικής διαχείρισης, περίπου το 2001 και πιθανολογούμε ότι και γι αυτό το χρονικό διάστημα δεν μεταφέρθηκαν κάποια υπόλοιπα από την Γενική Λογιστική στην Εμπορική Διαχείριση.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ζητάμε:

1.       Την κατάσταση και τον τρόπο υπολογισμού του κ. Αντιδημάρχου σε ότι αφορά τις εκτιμούμενες ανά έτος διαφορές οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον τοπικό τύπο και οι οποίες δεν αναφέρονται στην έκθεση των ορκωτών λογιστών.
2.     Την αρχειοθέτηση ανά έτος όλων των αρχείων (στοιχεία, βιβλία, έγγραφα, πρόχειρες καταστάσεις, σημειώματα κ.λπ.) της ΔΕΥΑΚ τα οποία εξ όσων γνωρίζουμε είναι στην κυριολεξία πεταμένα στο συνεδριακό κέντρο και την φύλαξή τους για όσο διάστημα είναι ανοιχτή η υπόθεση. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι και η φύλαξη των μηχανογραφικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα του προγράμματος της Εμπορικής Διαχείρισης για όλα τα έτη λειτουργίας της.

                                                                                      Ο Επικεφαλής
Βαγγέλης Καρφής

ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ -ΤΙ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ενημερωθήκαμε (χωρίς να ψηφίσουμε) για την υπόθεση της ΔΕΥΑΚ από τον ορκωτό λογιστή κ. Βαρθαλίτη και την επόμενη ημέρα με ατομική διοικητική πράξη ο Δήμαρχος παρέπεμψε το θέμα στον εισαγγελέα χωρίς να προκύπτουν από το πόρισμα στοιχεία, ενοχοποιώντας τους πάντες για ταμειακό έλλειμμα όπως διαχέεται, ύψους 143.359,25 εκ του οποίου ποσό 69.089,00 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του αντιδημάρχου οικονομικών, προέκυψε κατά την περίοδο 1995-1998 όταν ο τότε Δήμαρχος ήταν και πρόεδρος στην ΔΕΥΑΚ . Ακολούθησε στην εφημερίδα «Ευρυτανικά νέα»  εσφαλμένη και αυθαίρετη ανάλυση του πορίσματος των ορκωτών λογιστών (θα αναλυθεί στο Δ.Σ.) προφανώς γιατί έπρεπε να αιτιολογηθεί η ενέργεια του Δημάρχου. Αρκετοί σύμβουλοι που διατέλεσαν στην ΔΕΥΑΚ διαχρονικά και θεωρώντας ότι έχω μια σχετική γνώση στα οικονομικά, μου τηλεφώνησαν για να μάθουν τι έγινε με το «ταμειακό έλλειμμα» ύψους 143.000 ευρώ και τους είπα τα εξής:
Σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών με απλά λόγια  δεν προέκυψε  ταμειακό έλλειμμα (μαρτυρία ορκωτού σε ερώτησή μου στο Δ.Σ.). Προέκυψε μια διαφορά με 31.12.2010 στις απαιτήσεις (πελάτες ύδρευσης αποχέτευσης) από το 1994 έως το 2010 ύψους 143.000 ευρώ περίπου μεταξύ των δύο προγραμμάτων που τηρούνται στην επιχείρηση παράλληλα, της Γενικής Λογιστικής και της Εμπορικής Διαχείρισης και προτείνεται στην έκθεση ελέγχου η σύσταση επιτροπής η οποία με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και το τμήμα ύδρευσης θα διερευνήσουν τα αίτια της ύπαρξης της ανωτέρω διαφοράς και στη συνέχεια θα προβούν στην τακτοποίησή της.  Μάλιστα η παρατήρηση αυτή εκφράστηκε στο Δ.Σ. από τον Σεπτέμβρη του 2012 αλλά η διοίκηση του Δήμου δεν έδωσε καμιά εντολή και σε κανένα υπηρεσιακό παράγοντα για την διερεύνηση της διαφοράς και ξαφνικά  ο δήμαρχος χωρίς καν να τηρήσει την νόμιμη και ορθή διοικητική διαδικασία, (δηλαδή να δώσει εντολή στις υπηρεσίες για την διερεύνηση που πρότεινε το πόρισμα των ελεγκτών και στη συνέχεια αν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά να διατάξει ΕΔΕ μέσα από την οποία με ενδείξεις θα παραπέμψει το θέμα στον Εισαγγελέα) έστειλε το θέμα στον Εισαγγελέα.
Προσωπικά εγώ είπα στο Δ.Σ. από τον Σεπτέμβριο αλλά και πρόσφατα, ότι αν προκύπτουν ασφαλή στοιχεία για τυχόν αδικήματα, να πάει το ζήτημα στον εισαγγελέα, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο χωρίς την νόμιμη διαδικασία που οδηγεί σε γκάφα. Ως παράταξη σε πολύ μικρό χρόνο μέσα από τα ΕΠΙΣΗΜΑ στοιχεία που λάβαμε με επιμονή από το Δήμο (τα οποία ενώ ζητούνταν για έξι συνεχόμενους μήνες από τους ορκωτούς λογιστές δεν δόθηκαν σε αυτούς –μάλλον θα ήταν απόρρητα και αυτά), τα στοιχεία που κατέθεσε στο Δ.Σ. ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και χωρίς καν να προβούμε στην διαδικασία που πρότεινε το πόρισμα των ορκωτών λογιστών (περαιτέρω διερεύνηση) αναδείξαμε ότι περίπου 100.000 ευρώ της διαφοράς, αφορά τεχνικό λογιστικό σφάλμα δεδομένων στα δύο προγράμματα Εμπορικής Διαχείρισης και Γενικής Λογιστικής και απορούμε γιατί δεν δόθηκαν στον έλεγχο αυτά τα στοιχεία. Έχουμε γνωστοποιήσει στην δημοτική αρχή την έρευνά μας και αναμένουμε απαντήσεις σε δύο ουσιαστικά έγγραφά μας που αφορούν στις αιτίες μη διευκόλυνσης του ελέγχου, στην ορθή ή όχι μεταφορά υπολοίπων, στην πιστότητα προγράμματος Εμπορικής διαχείρισης, ενώ έχουμε επισημάνει την απόλυτη ανάγκη φύλαξης όλου του αρχείου της ΔΕΥΑΚ.
Είπα επίσης σε αυτούς που μου τηλεφώνησαν και μου ανέφεραν για την διαστρέβλωση της έκθεσης ελέγχου μέσα από ένα ιδιότυπο πανελλαδικό δίκτυο ενημέρωσης, ότι δεν είμαι σε θέση να χειρουργήσω ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος.
Βαγγέλης Καρφής
Οικονομολόγος