Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κος Αγνιάδης Παναγιώτης από την Π.Ε. Βοιωτίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


                                                                                          Λαμία, 07/03/2013

                                                                                                                      
      Συνεδρίασε  χθες, Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013  η Επιτροπή Περιβάλλοντος και  Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υπό την προεδρία του νέου Αντιπεριφερειάρχη κου Σανίδα Ηλία και τη συμμετοχή των μελών με δεκατέσσερα (14) θέματα ημερήσιας διάταξης.
       Ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κος Αγνιάδης Παναγιώτης από την Π.Ε. Βοιωτίας.
   Μετά την εκλογή του Αντιπροέδρου η νέα σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:
1.     Σανίδας Ηλίας Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης
2.     Αγνιάδης Παναγιώτης  Αντιπρόεδρος
3.     Τσιτσάνης Λάμπρος     μέλος Επιτροπής
4.     Κατσίκας Ιωάννης         μέλος Επιτροπής
5.     Κουλουρίδης Κων/νος μέλος Επιτροπής
6.     Δασκαλόπουλος Κων/νος μέλος Επιτροπής
7.     Ντούρου Σοφία – Ιωάννα    μέλος Επιτροπής
8.     Ψυχογιός Γεώργιος   μέλος Επιτροπής
9.     Στουπής Νικόλαος    μέλος Επιτροπής
Επίσης εξετάστηκαν και τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κύριο θέμα τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  των σχεδίων Διαχείρισης των  Λεκανών Απορροής των  Υδατικών  Διαμερισμάτων Αττικής,  Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.


                                                                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


                                                                                  Η. ΣΑΝΙΔΑ