Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Δήμος Αγραφων

Στις 9-3-2013 το δημοτικό συμβούλιο Αγράφων ψήφισε ομόφωνα ως αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου των δημοτικό σύμβουλο Θεόδωρο  Κατσιαδα...