Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 274/14/3-1-2013 (ΒΕΦΙ1-ΨΚΛ) εγκυκλίου της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, άρθρο 185, παρ. 11 (ΦΕΚ Α΄ 82), τα Δημόσια ΚΤΕΟ που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναστέλλουν από σήμερα 07.01.2012 και για μικρό χρονικό διάστημα τη λειτουργία τους, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησής τους, αλλά και της ετήσιας συντήρησης του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τους.
                                                                     Λαμία  7 Ιανουαρίου 2013