Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1
35100 ΛΑΜΙΑ                                                                    

Λαμία 31-1-2013
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρόταση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως εξής :

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις κινητοποιήσεις των αγροτών αλλά και της γενικότερης πολιτικής που έχει επιδεινώσει την κατάσταση των αγροτών με τη δυσανάλογη αύξηση του κόστους παραγωγής (πετρέλαιο, γεωργικά εφόδια, κ.λ.π.) με τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς των αγροτικών προϊόντων και με την απώλεια παραδοσιακών αγορών :


1.      Στηρίζει τα δίκαια αιτήματα και τους αγώνες των αγροτών ενάντια στις νέες επιβαρύνσεις (αύξηση φόρου πετρελαίου και εισφορών ΟΓΑ, φορολογία, χαράτσια, κατάργηση δώρων στις συντάξεις) αλλά και τις κατευθύνσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αφού το κόστος παραγωγής οδηγείται σε απαγορευτικά επίπεδα, που εξαφανίζουν τον αγρότη και τις οικογένειές τους.
2.      Καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα τα θέματα του πρωτογενή τομέα, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα συμβάλουν στη βελτίωση των τιμών όλων των αγροτικών προϊόντων και της μείωσης του κόστους παραγωγής. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε μια χώρα που εισάγει τεράστιες ποσότητες αγροτικών και κτηνοτροφικών προίόντων, αλλά με στοχευμένες ενέργειες να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και να γίνουμε μια χώρα διατροφικά αυτάρκης.
3.      Καταγγέλει τη συνεχιζόμενη πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει σαν στόχο :
α) την υποβάθμιση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων χωρίς διασύνδεση και συντονισμό μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Περιφερειών αποδυναμώνοντας δραματικά τον αναπτυξιακό ρόλο της Περιφέρειας δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων του, όπως αυτό φαίνεται καθημερινά τα τελευταία χρόνια (π.χ. 2 χρόνια για να εγκριθεί ένα σχέδιο βελτίωσης, 12 μήνες για μια γεώτρηση, κ.λ.π.)
β) την ανάθεση των περισσότερων προγραμμάτων – ελέγχων σε ιδιωτικές υπηρεσίες, τις περισσότερες φορές χωρίς καμία υποδομή.

Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των αγροτών και των οικογενειών τους για να μείνουν στον τόπο τους, για να μην ξεριζωθούν από τα χωράφια τους, για τη δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών και φτηνών προϊόντων διότι ο αγροκτηνοτροφικός τομέας αποτελεί τη βάση της πραγματικής οικονομίας.
Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων με την πολιτική τους έχουν συντελέσει στη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος και στο μαρασμό της περιφέρειας.
Εμμένουμε στην άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.»