Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                 Λαμία  15-1-2013
                     
   
Την 31η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30πμ, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αινιάνων 8, Λαμία) , θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας , για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής σε ότι αφορά  την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης , την οικονομική κατάσταση και την διοίκηση της Περιφέρειας, σύμφωνα με  το  άρθρο 185 του Ν.3852/10.