Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λαμία   6 -12-2012

                                                                             


Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχο Περγαντά οι εντάξεις στο ΕΣΠΑ δύο έργων αποκατάστασης τριών ΧΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού  599.500 € στους Δήμους Δελφών και Δωρίδας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, οι δράσεις:
*      «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Τολοφώνος», προϋπολογισµού 364.000 € και
*      «Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Κερατόραχης», προϋπολογισμού 235.500 €.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και πόρους του Ταμείου Συνοχής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013» και των δράσεων, που έχουν  εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν στην πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση δύο ανενεργών ΧΑΔΑ στις θέσεις "Ντερτομίτικα" και "Πετσίρια", που χωροθετείται στο Δήμο Δωρίδας, συνολικής έκτασης 15 στρεμμάτων, καθώς και ενός ΧΑΔΑ στην Κερατόραχη,ο οποίος βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς του Δήμου Δελφών, συνολικής έκτασης 24,4 στρεμμάτων.
Οι παρεμβάσεις, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στους τρεις ΧΑΔΑ, αφορούν σε χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του ανάγλυφου, σε κατασκευή έργων τελικής κάλυψης, σε έργα διαχείρισης ομβρίων, σε έργα περιβαλλοντικού ελέγχου καθώς και σε λοιπά έργα (πράσινο, άρδευση, περίφραξη, σήμανση κ.τ.λ.).
Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο δράσης της Περιφέρειας για την εξυγίανση του επιβεβαρυμμένου φυσικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία συνθηκών περιβαλλοντικής ασφάλειας και την ολοκληρωμένη προστασία της δημόσιας υγείας.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περγαντάς επεσήμανε: «Προχωρούμε στη χρηματοδότηση με το ποσό των 599.500 € για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στους Δήμους Δωρίδας και Δελφών. Μέσω του ΕΣΠΑ έχουμε καταφέρει να αποκαταστήσουμε μεγάλο αριθμό ΧΑΔΑ σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας ότι θα χρηματοδοτήσουμε τα αναγκαία ώριμα έργα, προκειμένου να εφαρμοστεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων σε δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων».