Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίασε στις 20 Δεκεμβρίου  το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας : ενημέρωση για την μη απόδοση των ΚΑΠ από το Υπουργείο στις Περιφέρειες και τις πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη σε σχέση με τη διατήρηση και την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα, καθώς και συζήτηση των θέσεων της Περιφέρειας σε σχέση με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού και την οικονομική κατάσταση.
Επίσης συζήτηση θεμάτων για τη σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς και επανεκκίνηση έργων υποδομής.
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του 2012, με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη κυρίως τακτοποιητικού χαρακτήρα σε ότι αφορά οικονομικά θέματα καθώς και τροποποιήσεις προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, καθώς και σημαντικές αποφάσεις για την δρομολόγηση δραστηριοτήτων και έργων της Περιφέρειας.

Της τακτικής συνεδρίασης προηγήθηκαν δυο σημαντικές ανακοινώσεις - ενημερώσεις του Περιφερειάρχη για τα ζητήματα της απόδοσης των ΚΑΠ στις Περιφέρειες και για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ανωτάτης εκπαίδευσης, καθώς και συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τις Περιφέρειες, με την εφαρμογή του Μνημονίου 3 (όπως, διαθεσιμότητες προσωπικού, οικονομική εποπτεία)

Η πρώτη ανακοίνωση του κ. Περγαντά, αφορούσε την ενημέρωση του Σώματος για την συνάντηση των 13 Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών, που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου, σχετικά με την μη απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για δημόσιες επενδύσεις στις Περιφέρειες. Το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται για όλες τις Περιφέρειες στο ύψος των 150 εκ. €, και μετά την αναίρεση και διάψευση των δεσμεύσεων του Υπουργού για την απόδοσή τους εντός του 2012, υπήρξε οξύτατη θέση και των 13 Περιφερειαρχών.
Έτσι, πλέον, επιδιώκεται μέσα στις επόμενες μέρες η εξεύρεση άμεσης λύσης για την απόδοση του οφειλόμενου ποσού από Εθνικούς πόρους, και ειδικά απ΄το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προϋπολογισμού που αφορά το ΕΣΠΑ. Η λύση αυτή διαφαίνεται εφικτή, καθώς το ΕΣΠΑ σε εθνικό επίπεδο υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους στόχους του. Ειδικότερα, ενώ θα έπρεπε μέχρι τέλος του 2012 να δηλωθούν πληρωμές 3,7 δις €, στην πραγματικότητα ως χώρα έχουμε ύψος απορρόφησης 1,2 δις €, γεγονός που δημιουργεί απόθεμα και εθνικών πόρων. Από τις ελάχιστες εξαιρέσεις αυτής της υστέρησης, είναι οι εξαιρετικές επιδόσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ φτάνει στο 70%.

Η δεύτερη ανακοίνωση του Περιφερειάρχη αφορά το δημόσιο διάλογο που έχει ήδη ανοίξει σε σχέση με την αναδιάρθρωση της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στη χώρα. Ο κ. Περγαντάς ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι ήδη έχει σταλεί σχετικός φάκελος στον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος περιλαμβάνει την απόφαση του Σώματος, όπως ελήφθη σε Ειδική Συνεδρίαση για το θέμα, και καταγράφει τη βούληση για διατήρηση της λειτουργίας, διεύρυνση και αναβάθμιση των Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΑΕΙ & ΤΕΙ – στη Στερεά Ελλάδα. Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό για τη συζήτηση του θέματος και τη διεκδίκηση της υιοθέτησης των θέσεων της Περιφέρειας.

Επιπλέον με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επανήλθε η συζήτηση του θέματος για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τη δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση, μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου (όπως, διαθεσιμότητες προσωπικού, οικονομική εποπτεία). Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης :

«Εξακολουθούμε να στηρίζουμε απολύτως την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λάβαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Παραμένουμε συνεπείς στις θέσεις μας και δηλώνουμε αντίθετοι στις δυσμενείς ρυθμίσεις του Μνημονίου. Είμαστε η μόνη Περιφέρεια στην Ελλάδα, η οποία προχώρησε σε κινητοποιήσεις και διήμερες καταλήψεις για δύο σημαντικά θέματα : τη διαθεσιμότητα του προσωπικού και την μη απόδοση των ΚΑΠ. Είμαστε η μόνη Περιφέρεια η οποία έκανε και ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2013, με το σύνολο των δικαιούμενων ΚΑΠ, μη αποδεχόμενοι την παρακράτησή τους που επιχειρεί το Υπουργείο.

Συνεχίζουμε τη λειτουργία μας ως Περιφέρεια, προφανώς για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αλλά συνεχίζουμε επίσης να έχουμε αδιαπραγμάτευτες θέσεις κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας και της μη απόδοσης των οφειλόμενων πόρων. Γι΄αυτό στην πορεία και επανεκτιμώντας την κατάσταση, δεν αποκλείονται και άλλες κινητοποιήσεις.»

Στη συνέχεια, στην ημερήσια διάταξη, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για θέματα που αφορούν την ώθηση και επανεκκίνηση δραστηριοτήτων αγροτικής οικονομίας και έργων υποδομής. Συγκεκριμένα :

  1. Καταγράφηκε επίσημα η βούληση της Περιφέρειας να προχωρήσει στη σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Πρόκειται για μια από τις βασικές ενέργειες υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του πρωτογενούς τομέα (εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο), που είναι γνωστό με τη συμβολική ονομασία «καλάθι αγροτικών προϊόντων».
Σκοπός της Σύμπραξης είναι η ανάδειξη των προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας, με κεντρικές κατευθύνσεις :
-          την ενίσχυση της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας, με πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης των προϊόντων του καλαθιού, από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφέρειας.
-          Τη συμβολή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της ανάπτυξης κοινών και ενιαίων μηχανισμών προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων, οι οποίες δεν θα υποκαθιστούν αλλά θα συμπληρώνουν σχετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με μειοψηφική συμμετοχή της Περιφέρειας, των Δήμων και των Επιμελητηρίων (έως 49 %) ενώ η πλειοψηφία (έως 51 %) θα δοθεί στις συλλογικές αγροτικές οργανώσεις της Περιφέρειας και τις ομάδες των παραγωγών, στους φορείς της βιομηχανίας και του εμπορίου της Περιφέρειας που έχουν ως πεδίο δραστηριοποίησης την εμπορία και την μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων, τους φορείς τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που εδρεύουν στην Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε πεδίο σχετικό με το καλάθι της Περιφέρειας και θα θελήσουν να συμμετέχουν σ΄αυτήν.

Η Σύμπραξη θα έχει θεσμικό ρόλο στην υπηρεσία του αγρότη και των τοπικών κοινωνιών και των προϊόντων, συμβολή στην επιστημονική τεκμηρίωση και συνέργειες με τον τουρισμό και την εστίαση, μέσω δημιουργίας και συντονισμού τοπικών επιτροπών.

  1. Εξασφαλίζεται η επαναχρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση δρόμου ΝΕΟ Μαρτίνο – Λάρυμνα», με την ένταξή του στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), με προϋπολογισμό 2.276.504 €.

Όπως είναι γνωστό το σημαντικό αυτό οδικό έργο της Φθιώτιδας, είχε ξεκινήσει να υλοποιείται αρχικά από το Γ΄ΚΠΣ και στη συνέχεια ως έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ από όπου έγινε ανάκληση της απόφασης ένταξής του. Όμως, με τη βούληση της Περιφέρειας να μην μείνουν ημιτελή έργα, αλλά να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν βασικές υποδομές της  Στερεάς Ελλάδας, το έργο εντάσσεται στη ΣΑΕΠ 766.
Από το σύνολο του προϋπολογισμού τα 1,87 εκ. € προορίζονται για την κατασκευή του έργου και οι 400.000 € για την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης έκτασης.

«Αποφάσεις που δρομολογούν το σχεδιασμό μας» χαρακτήρισε την 13η τακτική Συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας «Έχουμε ήδη ολοκληρώσει δύο Επιχειρησιακά Σχέδια : το συνολικό για όλες τις δράσεις της Περιφέρειας και το Καλάθι για την προσαρμογή και την τόνωση του αγροτικού τομέα. Σήμερα αποδεικνύουμε πως αυτά τα σχέδια δεν είναι για μας ασκήσεις επί χάρτου.
Από τη μια προχωρούμε στη σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, που αποτελεί ένα βασικό εργαλείο υποστήριξης στην εφαρμογή του καλαθιού των αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Δρομολογούμε λοιπόν ένα εταιρικό σύμφωνο, με σκοπό να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων. Την πρωτοβουλία αυτή ενισχύουμε και οικονομικά διαθέτοντας μέχρι 49.000 €.

Αυτή την κρίσιμη εποχή, διαθέτουμε από τον ασφυκτικά περιορισμένο προϋπολογισμό μας, κατά προτεραιότητα κονδύλια για τη στήριξη της πρωτογενούς τομέα και των παραγωγών του τόπου μας.

Ακόμα, αξιοποιούμε όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες για να υλοποιηθούν, να ολοκληρωθούν και να αποπληρωθούν έργα και υποδομές. Σήμερα, ένα σημαντικό έργο της Φθιώτιδας, ο δρόμος ΝΕΟ Μαρτίνο – Λάρυμνα, που είχε αρχίσει από το 2006, μπαίνει σε φάση επανεκκίνησης. Στόχος μας είναι σταδιακά, ιεραρχημένα και ορθολογικά να προχωρούν και να πληρώνονται τα έργα που χρειάζεται ο τόπος.»