Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΑ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                     Λαμία 15 -11-2012
  
Υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο: «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», προϋπολογισμού  21.445.336,51€.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκε  για συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και το Ταμείο Συνοχής, , το έργο με τίτλο: «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 21.445.336,51 €, στα πλαίσια της εκχώρησης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και εφαρμογής του «Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΠεΣΔΑ).

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ στην περιοχή της Θήβας δυναμικότητας 35.000 τόνων/έτος ΑΣΑ και 7.000 τόνων/έτος λυμματολάσπης από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των προπαρασκευαστικών μελετών για την κατασκευή της, την απόκτηση μέρους της γης όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα, την προμήθεια του απαιτούμενου κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία της και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα συνδράμει τον φορέα υλοποίησης του έργου από τον σχεδιασμό της έως και την ολοκλήρωση της κατασκευής της.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περγαντάς επισήμανε: «Εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση μιας σημαντικότατης παρέμβασης στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων που αποτελεί συνέχεια πετυχημένων δράσεων και αφορά την 2η  Διαχειριστική Ενότητα Βοιωτίας. 
Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας ότι θα χρηματοδοτήσουμε τα αναγκαία ώριμα έργα, προκειμένου να εφαρμοστεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχεια των ενεργειών μας με στόχο την επίλυση του προβλήματος των σκουπιδιών, την συνολική προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας».
Ενώ κλείνοντας, τόνισε: «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με υψηλούς ρυθμούς και βασική μας επιδίωξη αποτελεί η αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ, από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ,  ώστε να επιτύχουμε την ολοκληρωτική αναβάθμιση της Στερεάς Ελλάδας σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς».