Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Υπογράφθηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο: «Επέκταση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης τοπικής κοινότητας Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων», συνολικού προϋπολογισμού 569.855,78 €.


        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          Λαμία  30 -11-2012
    

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκε και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  2007 - 2013», το έργο με τίτλο: «Επέκταση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης τοπικής κοινότητας Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων», συνολικού προϋπολογισμού 569.855,78 €.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου για τη σύνδεση της νέας δεξαμενής, που έχει ήδη κατασκευασθεί σε δασική έκταση του Δ.Δ. Λεύκτρων, με τον οικισμό της  Τ.Κ. Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων μέσω ενός αγωγού, καθώς και την πρόβλεψη σύνδεσης της νέας δεξαμενής με την υφιστάμενη δεξαμενή του παραλιακού οικισμού Λιβαδόστρας της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων. Επίσης, στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η κατασκευή ενός καταθλιπτικού αγωγού μήκους 2.950,00μ. και ενός βαρυτικού αγωγού ίδιου μήκους.
Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε: «Με την ένταξη χρηματοδοτείται με το ποσό των 569.855,78€ ένα σημαντικό έργο ύδρευσης στην τοπική Κοινότητα Λεύκτρων, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οικισμός, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, τόσο στην επάρκεια όσο και στην απαιτούμενη πίεση του πόσιμου νερού», ενώ τόνισε: «Έχοντας ως βασικό μας μέλημα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας και την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αξιολογούμε και εντάσσουμε προτάσεις των Δήμων και των επιχειρήσεών τους, που έχουν ως στόχο την σημαντική αναβάθμιση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης σε όλη την έκταση της Περιφέρειάς μας».